Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1400
City and Library Roma BITECA libid 1212 Biblioteca Casanatense Pubblica Statale Biblioteca Casanatense Pubblica Statale
Collection: Call Number Inc. 107 | Antic P.VI.17 G.V.18.inc.4oC O.I.72 I.I.28 (després corregit a I.I.18) Inc. 111
Title of volume Vsatges | de | Barcellona Con | stitucions de Ca | thalunya Sec XV Statuta sub Titulis || Vsatges de Barcellona || e Constitucions de Cathalunya || = edita sec. XV =
Imprint Barcelona 1495-02-20
Pere Miquel
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 387 (= I + 4 + 2 + 2 + 1-34 + 1 + i-cccxlii + I)
Collation A-C8 D7 [5]2 a-b8 c-d10 e6 f-u8 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M6 N8; signatures de quadern alfanumèriques al marge inferior, amb els mateixos errors tipogràfics que presenta l'exemplar principal
Page Layout 1 columnes (f. 4) 2 columnes (f. I)
Size pàgina 303 × 208 mm caixa 187 × 112 mm (f. 4) caixa 195 × 136 mm (f. I)
Font gòtica
Watermark mà amb flor mà amb estrella
Pictorial elements Altres: sense decoració, caplletres sense imprimir, lletres de guia a l'espai en blanc
Condition excel·lent estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat. La foliació antiga fou parcialment corregida fins a mig volum per la mateixa mà que féu les notes marginals. A la foliació impresa es detecten els mateixos erros de foliació que els que té l'exemplar principal
Binding en pergamí sobre cartó amb cinc nervis
Note abundants notes marginals a ploma i en llatí. S'han afegit al començament 3 folis amb una taula alfabètica manuscrita a ploma; la dels Usatges (ff. 1ra-2ra) va de la a a la u i la segona, la de les Constitucions (ff. 2ra-3va) arriba només a la e i s'ha marcat l'inici de la següent f. Respecte l'exemplar principal, canvia l'ordre del pròleg (en primer lloc en aquest exemplar) i seguidament les taules
References (most recent first) Soriano (2001), Inspecció personal
Armangué i Herrero (1999), “Els incunables de la Biblioteca Universitària de Càller: Joan Roís de Corella”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 7
Bibliothecae Casanatensis Ordinis Praedicatorum. Catalogus Librorum typis impressorum, 2. C-D. Pars prima C (1768) 417