Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1400
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 87
Title Cauallc[a]
Speculum Crucis o mirall de la creu ordenat per mestre Domingo Cavalca del orde dels predricadors
Copied 1476 - 1500 (ed. Gallina I, 17)   
1391 - 1400 (catàleg)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 123 (= 122 + 1) + II
Collation 1-716 86/4; reclams horitzontals cap al marge interior del foli, decorats amb un traç de color
Page Layout 2 columnes25 línies (f. iira)
Size pàgina 292 × 218 mm (f. ii)
caixa 176 × 130 mm
columna 176 × 55 mm (iira)
Hand cursiva humanística
Watermark carro de dues rodes
Pictorial Elements al marge del f. 1 hi ha un escut d'armes amb un arbre fruiter (una olivera) sobre camp blau; epígrafs, foliació, tocs en algunes lletres i subratllats en vermell; les dues primeres caplletres duen una complexa decoració filiforme; la resta són en blau i vermell, alternant, amb decoració filiforme en el color complementari
State justificació a punta de plom, amb la primera línia escrita, perforacions fetes amb un punxo assenyalant els límits de les línies de justificació, visibles molt a prop del tall
Condition al foli inicial, en blanc originalment, avui es llegeixen algunes anotacions posteriors. Les guardes, en blanc, són de paper posterior al del volum
Binding holandesa, amb el llom de pell; talls jaspiats
History of volume Adquirit 1908
Previous owners Oliver, Gentilhome de Barcelona [?]   (coat of arms: S) (Massó, p. 601, basant-se en l'escut)
Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís   (Villanueva)
Associated MSS/editions manid 1199 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 75. 1461 a quo - 1500. Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
manid 1507 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 91. 1389-06-16. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1857 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 76. 1391 - 1400. Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem.
Note en el primer full del manuscrit es llegeix l'anotacio “1386” interpretada com una data per al manuscrit, podria ésser també una antiga signatura. El catàleg suggereix que la procedència del convent franciscà es pot provar per la presència de l'escut, que és el mateix del Ms. 75 d'aquesta mateixa biblioteca i que prové del convent, però d'aquest mateix escut (Ms. 91 -també procedent del convent-) Massó deia que pertanyia a un ciutadà barceloní de nom Oliver
References Avenoza (1997), Inspecció personal
Cavalca et al. (1967), Mirall de la creu 1:17-8 , n. M2
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:102-3
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:167-8
Internal Description Number of texts: 1