Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1394
City and Library Lisboa BITECA libid 1237 Nacional Nacional
Collection: Call Number Res 459 P
Title of volume Libre appellat consolat de mar nouament estampat e corregit
Imprint Barcelona 1518-08-06 (colofó)
Carles Amorós
Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: I + 8 prel. + i-[cxxix] + I (fol. antiga, amb errades. No es veu la numeració del f. cxxix, perquè està una mica esbocinat)
Collation [1]8 a-p8 q5/4
Size pàgina 202 × 140 mm (f. ii)
Font gòtica
Condition estan una mica mutilats els ff. 8 prel., 115, 121 i 129. El f. 82 està tacat de tinta, sembla que intencionadament, igual que un gravat al f. 105v. Exemplar restaurat, amb taques d'humitat. Exemplar sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern
Binding senzilla, en pergamí clar sobre cartró
Previous owners (in chronological order) Josep Xaupi (Naixement Perpignan) (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior: “JOSEPHI XAUPI / è nobilibus Perpiniani Civibus, Canonici et Archidiaconi in ecclesiam Perpinianensis, Abbatis de jau, sacrae facultatis parisiensis è regiam societate doctoris et ab ineunte anno 1765 V. decani”, sota d'unes armes)
Francisco Manuel, llibreter (ex-libris, segell a tinta: “LIVRARIA DE D. FRANC. MANUEL”)
Note algunes senyals a ploma i dibuixos als marges; malgrat el que diu el catàleg es tracta de l'edició de 1518
References (most recent first) Reproducció parcial de Lisboa: Nacional Res 459 P (2016)
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Avenoza (2003), Inspecció personal
Lavoura et al. (2001), Tipografia espanhola do século XVI. A Colecção da Biblioteca Nacional. Coordena‡ão e organiza‡ão de M. E. B. L , n. 414