Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1390
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/2435 | Antic I-2435
Title of volume metamo[…] | ouid.
Imprint Barcelona 1494-04-24
Pere Miquel
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 254 (= 2 + i-cclxvii + 1)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 283 × 202 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de cinc pètals (f. ii) creu dins d'un òval coronat, sostingut per dos dracs, a sota dos cercles, el primer quadripartit amb les lletres “S P D A” i el segon sense dividir, amb la lletra “I” (al f. de guardes)
Pictorial elements Altres: manquen algunes caplletres; al llarg del volum trobem alguns dibuixos molt ben fets per mà de lectors, com una mà amb màniga al f. xvi, una persona de perfil al f. xxii i altres de semblants als ff. lxxxv i xcvi
Condition els dos folis preliminars, de guarda, estan estripats, del segon només en resta una tira de 2 cm; exemplar amb nombroses errades de foliació: .I. en lloc de .II.; dues vegades el f. VII; segueix amb el IX, XI, XII, X i XIII; entre els XVII i XIX hi ha un altre f. XVI. Es passa del XXX al XXXV; dues vegades el XXXVI i el XLVII; es passa del XXXXVIIII al LI, XLI, LII; dues vegades el LX, pero falten els LIX i LXXIII; XCVII repetit dues vegades; CXXVI repetit tres vegades; CXX en lloc de CXXX; manca la numeració als ff. CLXX i CLXXX i es repeteix dues vegades el f. CCXXIX . Malgrat això, l'exemplar és complet, només li manca la taula i foli a i que precedeix al text (del segon quadern signat “a”); alguns forats de bibliòfags i taques d'humitat i de brutícia
Binding antiga, del s. XVIII, en pergamí flexible
Previous owners (in chronological order) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (segell al f. 1)
Associated persons Francisco Parce[…]ia (Floruit 1750 [?] - 1850 [?]) (“Señor Don francisco Parce[…]ia calle de […]alla entrando Por la de San Pablo N.o 2. Barcelona”)
Note anotacions marginals de lectors. Al verso del darrer foli existeix una anotació a ploma de primers del s. XVI tapada per un bocí de paper que salva un forat al foli, de la que es llegeix la paraula “[m]ercader”. Al peu d'aquest mateix foli hi ha una prova de ploma amb el començament d'una carta en català, de la mateixa època
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106670&page=1 vist 2014-08-06
References (most recent first) Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Reproducció de folis amb ex-libris o mencions de procedència dels incunables BNM I-1774 i I-2435 (2002)
Sabaté (2003), Inspecció personal
Avenoza (2002), Inspecció personal
Marnierre (2000), Inspecció personal
García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1381