Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1384
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1247 | Antic I-1247
Title of volume Hístoria de Alexandre Mag[…]e
Imprint Barcelona 1481-07-16
Pere Posa
Pere Brun
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 210 (= 1 + 10 + 1 + 197 + 1)
Size pàgina 275 × 194 mm (a ii)
Font gòtica
Watermark columna amb creu (f. 6 prel.)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, marcades amb lletres de guia
Condition a l'índex de 10 folis li segueix un foli en blanc; volum sense foliar. Els ff. 1 i 8 de la taula estan parcialment estripats, dos folis van duplicats -els k iii i k [viii], dos vegades impresos- i li manquen altres quatre -ff. k [v] i k [vi], en coherència amb l'error d'impressió abans esmentat i els ff. q [ix] i q [x]-; es detecta, a més, una curiosa recomposició tipogràfica: la darrera línea del f. l ir de l'exemplar BNM I-1153 hi figura en aquest exemplar com a primera línia de l iv
Binding en pergamí antic
Previous owners (in chronological order) Joan Sacoma (Floruit 1450 [?] - 1520 [?]) (ex-libris al peu del colofó: “Sacoma”)
Ramon Castelló [de Guimerà] [?] (Floruit 1550 [?] - 1660 [?]) (ex-libris al f. 1v: “Era de Ramon Castello fill del marques de Monistrol”)
Pau Moradell (Floruit 1550 [?] - 1660 [?]) (ex-libris al segon foli de guardes: “Mo Pau Moradell”)
Note el I-1830 i el I-1247 pertànyen a la mateixa edició, però el I- 2455 és lleugerament diferent. Al f. aiiii: la rúbrica de I-1830 i I-1247 té 3 línies, però la de I-2455 en té tan sols 2; les caixes no són iguals a partir del f. a iiii fins al a vv, després tot és igual. Al marge es veuen alguns dibuixos que assenyalen passatges del text, d'altres vegades un festó al marge esquerre acompanya un fragment que interessà a algun lector (p. e. f. iiiv), d'altres dibuixos de mans
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104966&page=1 vist 2014-08-06
References (most recent first) Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Marnierre (2001), Inspecció personal
García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 643