Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1383
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/921 | Antic 921 | Antic L. 2
Title Aristóteles. los secretos de los secretos; Censolis, Juego de Axedrez; Jafuda, Dichos de filosofos; Jaime I Libro de doctrinas. En lemosín
Copied 1385-07-13 by Jacobus     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 108 (= 3 + I + 1-101 + 3) (Avenoza)
Collation 118 28 320 4-512 67
Page Layout 2 columnes37 línies (f. 2ra)
Size pàgina 386 × 272 mm (f. 2; 275 mm ample a la resta)
caixa 281 × 200 mm
columna 281 × 89 mm (f. 2ra)
Hand gòtica cursiva dels volts del 1400
Watermark corn de caça (al f. 101) (Piccard VII, 252, 287, 291 doc. ca. 1386-97)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració lila
Other features Justificació: a punta seca, els renglons es guien pel verjurat del paper (cos del volum)
Justificació: a mina de plom amb la primera línia escrita (taula, al foli de guardes, per una mà més moderna)
Perforacions: sense perforacions visibles, probablement desaparegudes quan es va relligar el volum
Reclams: en posició horitzontal al marge inferior dret; per l'estat del cosit no són segures les estructures proposades per als quaderns II-III i tampoc queda clara la del darrer plec
Condition els ff. 44 i 101v són en blanc; els tres folis de guardes preliminars i els tres finals són de paper modern
Binding pasta valenciana del s. XIX, amb ferros daurats
Associated Texts Conté: texid 10969 Desconegut, Prediccions astronòmiques per als anys 1290 a 1295 català
Note la taula fou transcrita per una mà del s. XIX; manuscrit en curs d'estudi
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000010324&page=1 vist 2014-07-17
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Bataller Català (2018), Jaume de Cèssulis: Libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs 52-9
Descrit per: Bataller Català (2007), “Una traducció cancelleresca: el Libre de ls costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs de Jaume de Cèssulis”, Actes del tretzè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes (Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003)
Facsímil: Microfilm i reproduccions parcials del ms. 921 de la BNM. Joc d'escacs (1990)
Tractat a: Miquel i Planas (1911-14), “El jòc d'Escacs en la literatura catalana”, Bibliofília
Tractat a: Tourtoulon (1872), “Prédictions astronomiques pour les années 1290 a 1295”, Revue des Langues Romanes
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Tractat a: Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 147
Descrit per: Beltran i Pepió (2002), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Taylor (1997), “Un texto breve catalán sobre cortesía: texto y edición”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:520
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 3:52-3
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 17-9
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 49 i 160
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 81-3 , n. VI
Internal Description Number of texts: 12