Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1376
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 68
Title Boeci | de | Consolacio | Traduccio | Catalana | de | A. Ginebreda
Copied 1391 - 1425   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 121 (= i-cxxj)
Collation 1-716 89; del darrer plec romanen només nou folis que no presenten solidaritats evidents, en estar reforçats per fons de quadern
Page Layout 2 columnes29 línies (f. 2ra)
Size pàgina 290 × 217 mm (f. 2)
caixa 180 × 132 mm
columna 180 × 55 mm (f. 2ra)
Hand cursiva catalana amb trets de bastarda
Watermark tisores (al cos del volum) (del tipus Briquet 3688, Pisa: 1401, també s'acosten, potser no tant, a Valls Wat. 1788 del 1416)
Pictorial Elements Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració cal·ligràfica
Rúbriques en vermell
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Pautat: justificació a punta seca, que ha deixat en alguns folis un traç de color
Perforacions: en alguns folis s'aprecia la presència d'una perforació en l'angle inferior extern de la segona columna, de forma circular, però no són visibles generalment
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia de la justificació en blanc
Condition malgrat taques d'humitat que afecten especialment els primers folis, la conservació es força bona. Algun foli (f. 14 v.g.) amb un cosit antic
Binding moderna, en pergamí, rètol vermell al llom, talls daurats
Previous owners Marià Aguiló i Fuster, poeta  
Associated MSS/editions manid 1373 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18396. 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1373 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18396. 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+68/cms+68/1%2C149%2C149%2CB/frameset&FF=cms+68&1%2C1%2C/indexsort=- vist 2017-05-18
References Descrit per: Ventura (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:485
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:156
Tractat a: Riera i Sans (1984), “Sobre la difusió hispànica de la Consolació de Boeci”, El Crotalón 322-3 , n. D3 (tercera variant)
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1917), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (núms. 58-79)”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 90
Tractat a: Boeci et al. (1873), Libre de consolació de Philosophia lo qual féu en latí lo gloriós doctor Boeci, transladat en romanç catalanesch, estampat novament ab la Moral consideracio contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta x-xiii
Internal Description Number of texts: 1