Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1369
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 1716 | Antic Bon. 7-VI-4
Title las cien | […] | Scripta catalan
Copied Sant Cugat del Vallès ,  1429-04-05   
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 355 (= II + 1-352 + I) (fol. mod.)ff.: 26 + i-cccxxxiij (fol. ant.)
Collation [1]14 [2-4]14 [5]20 [6-7]16 [8]14 [9-12]16 [13]8 [14-23]16
Page Layout 1 columnes (f. 31)2 columnes (ff. 203-352)36 línies (f. 31)37 línies (ff. 1-201)38 línies (ff. 203-352)
Size pàgina 294 × 212 mm (ff. 1-201)
caixa 210 × 136 mm
caixa 210 × 130 mm (f. 31)
pàgina 294 × 212 mm (ff. 203-352)
caixa 205 × 150 mm
columna 206 × 66 mm
Hand gòtica rodona de dues mans, la primera (ff. 1-183)la segona (ff. 183-338)
Watermark carro (semblant a Briquet 3527, Perpinyà: 1412, Napoli: 1440;)
carro (repr. Bourland)
Pictorial Elements Miniatures: espais en blanc per a les miniatures als folis 8 i 9
Caplletres: filigranades en vermell i blau, alternativament, llevat de la part que correspon a la segona mà, on han quedat en blanc els espais que els eren destinats
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: pauta tabeliònica i a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: de vegades trepitjada i de vegades deixada en blanc, amb l'escriptura tot just per sota
Perforacions: deu i sis perforacions rodones fetes amb compàs i situades sobre les línies de guia de l'escriptura
Reclams: al marge inferior interior, en posició hortizontal
Signatures: a partir del quadern 14è, al marge inferior dret hi ha la numeració de quadern en xifres romanes
Condition el volum té set ff. en blanc i alguns de restaurats. Doble foliació, una moderna en xifres aràbigues a llapis i una antiga en romans, tatxada; alguns folis estan numerats al marge inferior exterior del verso (ordenació dins del quadern) en hebraics
Binding renaixentista, en pell marró, decorada amb motius geomètrics d'estil mudèjar; restes de tanques. De la biblioteca de Benet XIII
History of volume Adquirit 1951 - 1952
Previous owners Benedictus XIII, Antipapa [1394 - 1423]   [?] - 1423 ad quem (Ed. Riba)
Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil   1922 ad quem
Associated persons Firma signa una anotació: Antoni de Vilanova (Floruit 1501 [?] - 1600 [?])
Other associations MSS or Printed Editions manid 1619 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 357. València:, 1418-05-01. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Guillem de Copons), traduït 1418.
Note aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Bonsoms donat a la biblioteca. Notes marginals d'una mà posterior i proves de ploma (és particularment interessant la del foli 3v de guardes on es llegeix: “ny fallo Vjda contygo ny puedo viuyr syn ti” signat per “Antonj de Vilanova” (mà del s. XVI, mentre que una mà moderna ha copiat el nom a sota); al recto d'aquest mateix full de guardes, una mà cursiva també del s. XVI va anotar “mas clara se para | deles esteles la luna | hi crey perdo [?]” i amb lletra del s. XVII “les cien novelas en catalan”. Al llarg del text s'han substituït les cançons en italià per textos en català, que hem considerat quan són íntegres, però que no hem inclós a BITECA quan només estan representats per un o dos versos (11-2004)
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Villar Rubio (1995), Códices petrarquescos en España 44-47
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:486
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1 , n. 1716
Tractat a: Monfrin (1964), “La bibliothèque Sánchez Muñoz et les inventaires de la bibliothèque pontificale à Peñiscola”, Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis 252
Tractat a: Wittlin (1962), “Les manuscrits dits del Papa Luna dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2) 19
Tractat a: Metge et al. (1959), Obras de Bernat Metge. Edición crítica, traducción, notas y prólogo por Martín de Riquer 200 , n. Ms. D
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 116
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 40 , n. q
Tractat a: Boccaccio et al. (1926-28), Decameró. Versió catalana de 1429
Tractat a: Boccaccio et al. (1910), Johan Boccaci. Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'unic manuscrit conegut, (1429)
Tractat a: Bonsoms i Sicart (1909), Fragmentos de las traducciones catalanas de la Fiammetta y del Decamerone de Boccaccio, ambas anónimas y del siglo XV. Lectura hecha ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en sesión del 23 de mayo de 1908. Seguida de algunas noticias bibliográficas
Tractat a: Bourland (1905), “Boccaccio and the Decameron in Castilian and Catalan literature”, Revue Hispanique 25-32
Internal Description Number of texts: 6