Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1368
City and Library San Lorenzo de El Escorial BITECA libid 1002 Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number 29-V-2 (4)
Title of volume CONSTITVC. DE CATAL.
Imprint Barcelona [?] 1515 ca. (García Craviotto)
Carles Amorós [?]
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 3 (= 2 + 1)
Collation a2
Size pàgina 280 × 205 mm caixa 210 × 150 mm (f. [a ii])
Font gòtica
Watermark altres paper sense filigranes visibles
Pictorial elements Altres: al final gravats: quadrat amb la mà i les branques, escut de Ferran II i requadre amb gerro i plantes
Condition el foli final és en blanc
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (in chronological order) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
Note relligat juntament amb d'altres impresos
References (most recent first) Microfilm de l'exemplar 29-V-2 (4) de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Constitucions de Catalunya (2005)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal