Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1348
City and Library València BITECA libid 1019 Biblioteca Històrica [Universitària] Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number Inc. 179 | Antic 22-5-4; R 214; R 411
Title of volume CARTOX | VIDA DE | CHRIST Lo primer del Cartoixa
Imprint València 1496-04-13 (colofó)
Pedro Hagenbach
Leonardo Hutz
Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?] (Haebler)
València 1496-04-13
Lope de la Roca
Miquel Albert [?] (Vindel)
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + I + [i]-cxxxxiii + [cxxxxiiii-cxxxxv] + I + I (els folis inicial i final són guardes de la relligadura)
Collation a-r8 s1-9
Size pàgina 301 × 215 mm (portada)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial elements rúbriques del f. iiva i viira en vermell; caplletres gravades i decorades amb motius vegetals
Condition restaurat; de la portada només es conserva el bocí del títol, enganxat al damunt d'un foli contemporani de la relligadura. Exemplar amb algunes taques i forats de bibliòfags que només afecten el text dels primers quaderns, en bon estat general de conservació
Binding en pasta espanyola del s. XVIII, amb sis nervis al llom, decorats amb motius florals daurats; talls tintats de vermell i guardes de relligadura amb paper d'aigües
Previous owners (in chronological order) Juan del Castillo y Carroz, Rector Universitat Literària (ex-libris imprès enganxat al f. I: “Ex Bibliotheca, quam D. D. Joannes del Castillo et Carroz Academiae Valentinae Rector, eidem testamento legavit”)
Note diversos segells a tinta de la biblioteca. Al peu del f. lxxxxiii dibuix geomètric senzill
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 99 , n. 209