Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1342
City and Library València BITECA libid 1019 Biblioteca Històrica [Universitària] Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number Inc. 304 | Antic 92-2-51; R/392; R/323
Title of volume Fenollar - Escriua […]
Imprint València 1493-01-11
Pedro Hagenbach
Leonardo Hutz
Jacobo de Vila (colofó)
Writing Surface Paper
Format 4t
State sense portada
Leaf analysis ff.: IV + I + 2 s/b + 1-75 + III
Collation a2-8 b-h8 i-k6 l3-4
Size pàgina 190 × 131 mm (f. a 1)
Font gòtica
Pictorial elements f. a2 a dues tintes
Condition s'ha afegit un foli en lloc de la portada, amb el títol escrit a ploma per mà posterior. Exemplar amb algunes taques d'humitat i folis restaurats amb afegits de paper. Foliació en xifres aràbigues posterior. Manquen els ff. l1-l2 i l5-l6
Binding antiga, en pergamí flexible, amb senyals d'haver tingut tires per tancar; talls jaspiats en vermell
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (in chronological order) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior d ela coberta anterior, amb indicació del llegat)
Note anotacions marginals posteriors, al f. k2 sobre els autor de l'obra, fent esment a la Hist. Trinit i a Nicolás Antonio. En el primer dels tres folis de guarda posteriors, a ploma, per la mateixa mà que ha fet el títol a la portada, s'han transcrit dades sobre l'edició; aquest foli duu un gravat enganxat que represent el descendiment; es tracta de la mà que ha reposat text perdut sobre els bocins de paper afegits que en reparen les pèrdues
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 74-5 , n. 137