Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1341
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 80 | Antic 21-2-22
Title [llibre] de Conssell
Eximene[z] | Libre del consell
Copied 1491 - 1510 (A. Fàbrega)   
1401 - 1500 (P. Bohigas)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-5 + xi-ciii + Iff.: II + 1-100 + I (moderna a llapis)
Collation 11/4 2-312 414 58 614 712 810 9t7/6
Page Layout 2 columnes22 línies (7)
Size pàgina 275 × 204 mm (7) (Avenoza)
caixa 156 × 126 mm
columna 156 × 56 mm
Hand humanística cursiva (De Puig)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (a la primera obra, ff. 1-44 (foliació moderna)) (semblant a Valls i Subirà, II, no 205, Barcelona: 1425)
flor clavell (a la segona i tercera obra, ff. 49, 51 i 66-82 (foliació moderna)) (semblant a Briquet 6655, Palerm:1462, var. Pisa: 1464-1469)
altres compàs (als ff. 48, 52-65 i 89-final (foliació moderna)) (semblant a Briquet 3763, doc. Nàpols: 1453, var. Venècia: 1445, Admont: 1455, Messina: 1459)
creu dins d’un òval amb les lletres “PB” al peu (als folis de guarda)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell, als ff. 6 i 52 amb decoració a ploma
Calderons en vermell, només a la taula
Tocs de color tocs de groc a la taula
Altres: epígrafs en vermell
Other features Justificació: a punta seca amb línies de guia per als renglons, tipus Dérolez 43
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: horitzontals, centrats (quaderns 2-4) o cap a la dreta (6-7), sovint dins una filactèria
Condition volum tacat per la humitat i amb alguns forats de corcs que no afecten el text. Són en blanc les guardes i els ff. 39, 46v-51v, 84-87v (la segona part del cinquè quadern és en blanc, aquest quadern va sense signatura). Foliació antiga en xifres romanes, que no compta els folis preliminars, amb errades: repeteix els ff. xi i xxi; el xiv va foliat xv, el lvii foliat lxvii -corregit després-; i manquen xiv, xviii i xxiv. Seguim una segona foliació, moderna, en xifres aràbigues, feta a llapis
Binding pergamí flexible, del s. XVIII. Els folis de guardes són de paper posterior
Previous owners Antoni del Codony Menor, mercader   1625 (firma al f. II de guardes)
Barcelona: Convent de santa Caterina   (Villanueva, Viaje, XVIII, 176-200)
Associated persons el va veure al convent de Santa Caterina de Barcelona: Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Note algunes anotacions marginals
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 269-74 , n. 39
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:92-4 , n. 80
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 67 , n. 142
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:176-7
Internal Description Number of texts: 4