Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1336
City and Library Edinburgh BITECA libid 1276 National Library of Scotland National Library of Scotland
Collection: Call Number G.11.d.9
Title of volume MONTANER | CHRONICA | DEL REY | DON JAYME
Imprint València 1558
València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + 16 + i-cclv + 1 + II (numeració en romanes)
Collation +6 +10 A-Z8 Aa-Ii8
Size pàgina 285 × 200 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition taques d'humitat i de brutícia. El f. 8 està esquinçat
Binding moderna en pergamí, amb tall jaspiat en vermell
Previous owners (in chronological order) Valenga (Llicenciat) (al f. 1 prel. a ploma: “Esdel lizo Valenga el qual le presento el maestro Gil Gonzalez de Arista coronista delas Magestades Publicas Phelipe 3 y el quarto Reyes de las españas y emperadores del nuebo mundo”)
Note Es troben fragments de text assenyalats i subratllats, p. ex., en els ff. 10, 15 i 16.

Es consulta a: Special Collections Reading Room: stored in George IV Bridge.
Internet http://main-cat.nls.uk/vwebv/holdingsInfo?searchId=217&recCount=25&recPointer=2&bibId=3301066&searchType=7 vist 2017-06-10
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
National Library of Scotland (1970), A short-title catalogue of foreign books printed up to 1600: books printed or published outside the British Isles now in the National Library of Scotland and the Library of the Faculty of Advocates, Edinburgh