Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1325
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
Collection: Call Number I | Antic 4t pis, 553-IV-5
Title Cançoner del segle XV
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)   
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)   
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)   
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 249 (= 3 + I + 1-236 + VI + 3)
Collation 1-320 420-5 516 6-1020 1110 [?] 1220-2 1316 (Rodríguez Risquete)
Page Layout 26 línies (f. 2)
Size pàgina 212 × 142 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 130 × 110 mm (Beltran)
Hand diverses mans del segle XV i XVI, o bé, com suggereix P. Cátedra, la mateixa mà, envellida pel pas dels anysgòtica cursiva (ff. 1-60v, 72v-77v, 78, 79v, 80-172v, 174v-212v, 217v-220v; als ff. 173-174 sembla aquest) (Beltran) gòtica cursiva més regular i menuda que l'anterior (ff. 60v-62v i 67) semigòtica una mica cursiva però força regular (ff. 62v-66v) gòtica cursiva de mòdul ample, irregular (ff. 68-72)bastarda quasi librària, força rodona (ff. 78-79v) gòtica cursiva (ff. 213v-217) diverses mans del s. XVI (ff. 221-236v)
Watermark escala (quart quadern,) (Briquet 5910, Firenze: 1473-4, Venezia: 1472-3 i 1477, Roma: 1469;)
muntanya de tres cims coronada amb una lluna i amb una creu (quaderns 1-3 i 9-12,) (Briquet 11734, Napoli: 1463, var. Palermo: 1466, Itàlia del Nord: 1466-68, Lucca: 1482;)
basilisc (cinquè quadern,) (Briquet 2651, Lucca: 1477 i Briquet 2653, Ferrara: 1417, s'assembla també a Piccard X II 536, Ferrara: 1418;)
cap de brau coronat amb creu grega (sisè quadern,) (semblant a Briquet 15037, Sud de França: ca. 1518-22;)
corn de caça penjat d'un cordill (setè-vuitè quaderns,) (semblant a Briquet 7799, Sanona: 1466;)
mà (quart quadern,) (semblant a Briquet 11081, Aix-en-Provence: 1400;)
muntanya de tres cims dins d'un cercle, amb creu (quart i cinquè quaderns,) (Briquet 11852, 11853 i 11859, totes del s. XIV i Valls 1688 Wat. doc. el 1356;)
cap amb estel (13è quadern,) (semblant a Briquet 15674-8, des de 1466 a 1505 esp. dècada de 1480 a França i Itàlia i Valls Wat. 1581-2)
Other features Reclam: horitzontals
Condition paper menjat pels corcs; alguns folis, aparentment perduts de l'original, han estat restaurats per una mà del segle XVI; són en blanc els ff. 45v-47v, 54v, 55v-56v i 76; s'han tallat 2 ff. entre els 66-67, 1 f. entre 68-9 i 2 ff. entre 75-6. Els folis 45v-47v i 56 són en blanc, també ho eren els ff. 54-55r, però aquests han estat omplerts parcialment per una lletra dels ss. XVI-XVII
Binding moderna, en pergamí
Previous owners Miquel Victorià Amer  
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritAB/id/1499 vist 2014-12-10
References Facsímil: Microfilm del ms. I de la BIblioteca de l'Ateneu de Barcelona. Cançoner de l'Ateneu (2002)
Descrit per: Massó Torrents (1901), “Manuscrits de la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonés”, Revista de Bibliografia Catalana 1-56
Descrit per: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 III III:431-46
Tractat a: Conca et al. (2003), “Un joc poètic en proverbis. Edició i estudi paremiològic de Refranys rimats”, Catalan Review
Tractat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, lxxxiv-xc
Tractat a: Conca et al. (1996), Els primers reculls de proverbis catalans 69-76
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991), “Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines”, 69-91
Tractat a: Cátedra (1983), Poemas castellanos en cancioneros bilingües y otros manuscritos barceloneses ix-xv i 41-59
Tractat a: Dutton (1982), Catálogo-Indice de la poesía cancioneril del siglo XV , n. BA1
Tractat a: González Cuenca (1978), “Cancioneros manuscritos del Prerrenacimiento”, Revista de Literatura
Tractat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 158-9
Tractat a: Steunou et al. (1975-78), Bibliografía de los cancioneros castellanos del siglo XV y repertorio de sus géneros poéticos , n. 001
Tractat a: Solá-Solé (1972), “Una composición bilingüe hispano-árabe en un cancionero catalán del s. XV”, Hispanic Review
Tractat a: Aramon i Serra (1961), “Algunes poesies bilingües en cançoners catalans”, Estudis Romànics, 9 = Estudis de llatí medieval i de filologia romànica dedicats a la memòria de Lluís Nicolau d'Olwer, 2 85-126
Tractat a: March et al. (1952-59), Poesies 160 , n. M
Tractat a: Aramon i Serra (1947-48), “Dues cançons populars italianes en un manuscrit català quatrecentista”, Estudis Romànics
Descrit per: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 17-8 i 265 , n. N
Descrit per: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 126-42 , n. N
Internal Description Number of texts: 223