Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1324
City and Library Cambridge Trinity College Library
Collection: Call Number R.14.17 | Antic B.7.3
Copied València ,  1502 a quo - 1504 (Martos (2008)) by Lluís Palau     
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: VIII + 1-126 (foliació moderna en xifres aràbigues)
Collation 18 216 3-412 510 614 7-812 94/2 10-138; manquen dos folis del novè quadern, però es conserven els talons; alguns quaderns estan numerats al marge inferior i amb xifres aràbigues, per una mà moderna; el primer quadern està constituït per les guardes inicials; als ff. 28v i 76v es veuen reclams, en posició vertical i a la dreta del marge inferior
Page Layout 30 línies (f. 2)
Size pàgina 190 × 134 mm (f. 2)
caixa 170 × 100 mm (quaderns 2-8)
Hand humanística rodona amb influència italiana (Badia)
Watermark balances amb un estel de sis puntes al damunt (a les guardes inicials i als ff. 95-125,) (semblant a Piccard, V VI 124. de 1506)
enclusa dins d'un cercle (a les guardes segona i setena i als ff. 97-115;)
estel de cinc puntes dins d'un cercle (als ff. 5-15, 52-65 i 81-84,) (semblant a Briquet 6073, Montier-la-Celle: 1381, Angers: 1381, Paris: 1382-83, Poitiers: 1383, Hollanda: 1383, Putte:1384, Dijon: 1384, Amsterdam: 1382;)
carro de dues rodes (dues variants) (als ff. 18-39,) (semblants a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
motius sense identificar (als ff. 42-49;)
ulleres (als ff. 66-75,) (semblant a Briquet 10628, Montpeller: 1495;)
campana (als ff. 89-94,) (semblant a Briquet 4091, Perpinyà: 1458, var. Lausanne: 1461, Genova: 1462, Sion: 1464, Palermo: 1465)
Pictorial Elements sense cap mena de decoració
State els quaderns b-h formen una unitat codicològica independent amb la caixa d'escriptura traçada a punta de plom; la resta no tenen caixes marcades; al marge inferior del f. 28 es veuen, fora de lloc, perforacions que semblen ser d'una roda amb punxes, però a la resta del volum no hem trobat més perforacions
Condition les dues guardes inicials estan escrites al recto; volum sense guardes posteriors; tenen els bifolis interiors i exteriors de pergamí els quaderns 2-8 mentre que la resta són de paper; manquen dos folis al quadern 9, suprimits abans que es numerés el volum. Són en blanc els ff. 11-15r, 16r-v, 91r-120r i 121r
Binding antiga, en pell sobre fusta, amb decoracions vegetals amb ferros secs, tres nervis i restes de tanques metàl·liques
History of volume Adquirit 1691 a quo
Previous owners Lluís Palau Macip, mercader   Venezia 1530 a quo - 1577 ad quem
Henricus Puckering, erudit   1691
Associated Texts a la contracuberta es copià un text datat el 1577: texid 11275 Desconegut, Los mandamientos de los theatinos, más humanos que divinos, compilat 1577-03-05 castellà
Note taula transcrita a la segona guarda; Martos creu que al volum preparat pel notari, format tot ell per quaderns amb els bifolis interior i exterior en pergamí, se'n van afegir d'altres, en paper, en el moment de realitzar la relligadura. Es veuen diverses notes a la primera guarda: “Liber iste fuit scriptum de manu patris mei quondam Ludovjci palau notharij Ciujtatis dertuse Cuius anjma et omnjum fidelium defunctorum jn pace Requjescant amen”. A la segona guarda: “In hoc volumine continentur | Controversia inter Hannibalem, Scipionem et Alexandrum | de Praesidentia apud Inferos | Oratio ad Altonium Regem habita per Jo. S. | Epistola Leonardi Aretini de morte Otonis | Epistola a tres Patricii | Pa \r/ lament o collacio que apres de sopar sdeuench en cassa de Berenguer mercader entre alguns homens destat”. Al f. 120v s'han escrit altres anotacions: “Mas dexare lo treball de recitar mos actes ala fama / puix ella per mi en eterna memoria los reçita”; “La causa dela mja miseria es que viuo mal contento”; “No es mas firme mj firmesa”; “per que desigam viure / per que en estrem amam Lo nostre esser / ques la Causa que tan afactadament desigam tenjr fills / per que amant anosaltres / no podent Eternament conseruar nostre esser / Treballam en nostres fills se conserue”. Al f. 122 es veu una altra nota en català, transcrita dues vegades seguides: “Veritat eternament regnant dels Cells e del mon Regina”. També hi ha altres notes catalanes al f. 125v: “Gran es lo poder que en la entrestida pensa dels molts atribulats se descobre: e subtils astuçies ales grans miseries acompanyen”; “Dels prudents anjmosos sespera en diferençia dels anjmals sens raho Los folls perills squjuar”. Finalment, en un foli enganxat a l'interior del pla posterior: “Los vencuts anjmosament morint tolen la victoria als Cruels vencedors”
References Martos (2008), “Fechas para la datación del Còdex de Cambridge”, Critica del testo
James (1900-04), The Western Manuscripts in the Library of Trinity College, Cambridge. A Descriptive Catalogue II:301-2 , n. 890
Pryme (1849), [Catàleg manuscrit del Trinity College]
Bernard (1697), Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae in unum collecti cum indice alphabetico
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Reproducció parcial del folis finals del Cançoner de Cambridge (2002)
Martos (1999), Inspecció personal
Martos (1999), “El còdex de Cambridge del Trinity College, R.14.17 (X2): descripció i estudi”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Badia (1991), “El Plany dolorós de la reina Hècuba de Joan Roís de Corella. Restauracions i contextos”, Estudis de Llengua i Literatura = Miscel·lània Joan Fuster 198
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 37-42
Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella II:15-17
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 23 , n. X2
Internal Description Number of texts: 22