Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1321
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number 156
Title THOMICH | CONQUISTAS | DELS REYS DE ARAGO
Copied Ciutat de Mallorca [?] ,  1763 by Jeroni Alemany i Flor (f. 1v: “En este present any 1763 taj note yo Dn. Geronim de Alemany y flor natural de la Ciutat de Palma Rege de Mallorca com he vist aquest exemplars axi impresos com manuscrits, y aqui los he copsats [?] y comprovats paraula per paraula”)     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-261 + 1 s/n
Collation 112 218 3-412 516 64 716 814 98 1010 114 128 134 1412 15-178 1810 19-228 234/3t 24-268 271 282 298 (el darrer enganxat a la coberta posterior); reclams al verso de cada foli, els 5 primers quaderns duen reclam numèric al marge superior interior
Page Layout 22 línies (f. 2)
Size pàgina 201 × 152 mm (f. 2)
caixa 183 × 110 mm
Hand diverses lletres cursives del s. XVIII, al final la còpia degenera, és molt ràpida i la lletra poc acurada que no respecta els marges
Watermark paraula DESVRIA (al f. 45)
església campanar amb dues campanes (al f. 75)
cercle bola amb pedestal (al f. 86)
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració
State sense justificació; considerem la primera línia com escrita; escrit a línia tirada
Condition en bon estat tot i que en alguns folis la tinta ha traspassat. La foliació, contemporània de la còpia fou feta a ploma i deixà sense numerar els vuit primers folis. Els marges són irregulars, especialment l'extern, per causa de la cisalla del relligador, doncs no hi ha pràcticament marge inferior ni superior. El f. 262 està enganxat a la coberta posterior
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb cordills per lligar el volum
Previous owners Ciutat de Mallorca: Convent dels Caputxins   (ex-libris al f. 1 prel.: “Es de los capuchinos de Mallorca”)
Note al f. 1r-v nota sobre les impressions de l'obra, des de la de Rosembach de 1495 fins a la de 1534 de Carles Amorós, amb esment de les innovacions i afegits que duu aquesta darrera, que es clou amb una referència a la data de la present còpia. Als ff. 261v-262 una altra anotació aplega informacions sobre l'obra, en castellà, assenyalant que el copista va corregir i afegir diversos passatges. Als marges hi ha diverses anotacions i correccions, que de vegades estan fetes al damunt del text mateix. A la primera guarda es llegeixen comentaris genealògics i a l'interior de la portada, a ploma: “El P. Murillo en la Historia de Na Sa del Pilar de Zaragoza habla del Arzobispo de ella Dn Dalmau de Mur y de Cervellon como he lehido en ella. y el P. Ribera en la Genealogia de la Casa de Cervellon tambien”
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11001914
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 27 , n. 156
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 6
Internal Description Number of texts: 2