Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1316
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call Number Reserve B2281 | Antic B2280?
Title Cançoner de obres de mossèn Ausias March
CANÇONER | LLEMOSI | DEL | SIGLO [sic] XV | MS
Cançoner | llemosi del | siglo XV
Copied 1401 - 1433   
1480 ca. (Faulhaber)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: 376 (= 6 + 1-366 + 4) (moderna, a llapis)ff.: 188 (= III + 1-133 + 50 + II) (foliació a ploma (Beltran))
Collation 114 29/8 3-716 814 99/7 10-1116 12 8/1
Page Layout 31 línies (f. 2)
Size pàgina 265 × 210 mm (f. 2)
caixa 190 × 110 mm
Hand gòtico-humanística diverses mans, totes elles cursives, la primera A humanística, amb forta empremta de la gòtica (als ff. 1-133v i pp. 271-345 i 351-366) la segona B gòtica cursiva (a les pp. 266-270) la tercera C poc acurada i semblant a l'anterior, però de mòdul més ample i regular, menys angulosa (a les pp. 347-350) la quarta D gòtica cursiva del s. XVI, sense pauta i força irregular (el text de la p. 346) la mà del foliador és responsable d'alguna rúbrica (p. e. ff. 89v, 91v i 117v i també d'alguna correcció) el frontispici ha estat fet amb lletra gòtica amb una “C” que sembla inspirada en el frontispici del Cancionero general de 1511, deu provenir de l'època de la relligadura
Watermark mà amb estel (cos del volum,) (Penney 41, doc. ca. 1477; Gayangos 27g, 29b, 30a s. XV, no la trobem ni a Briquet ni a Valls;)
animal gat o gos (només a les pp. 347-48,) (la mateixa que Ms. NY HSA B2280)
Pictorial Elements Caplletres: de grans dimensions (d'una estrofa d'alçada) en vermell amb un requadre vermell envoltant la primera estrofa i un altre que envolta tota la pàgina, la decoració complementària no fou executada, segurament marcaven l’inici de les tres seccions originals del manuscrit (al f. 1 i a les pp. 274 i 351)
Rúbriques de la mà i tinta del copista tenen una figura geomètrica en forma de “S” abans i després del text, en vermell
Calderons en vermell (de la primera estrofa)
Tocs de color les majúscules inicials de vers tenen tocs de tinta vermella
Other features Justificació: a punta de plom, molt tènue, amb les quatre línies principals, tot i que sovint només es veuen les verticals
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions, al marge inferior, fora de la caixa traçada
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition les pp. 347-350 foren intercalades segons Pagès poc abans de la relligadura, és a dir, ca. 1903. Duu una foliació 1-333 feta per la mateixa mà del s. XVI que numerà els poemes de March amb una tinta molt feble, de vegades gairebé il·legible, l'últim numerat és el 90: “Tant he amat” al f. 114v. El grup de 50 folis afegits no van foliats. La conservació del volum és molt bona, tot i que els folis inicials i finals estan una mica bruts, amb taques d'humitat, i amb el marge superior dels primers folis cremat. El còdex disposa d'una paginació moderna
Binding en cuir, obra de V. Arias, del s. XIX (segons Pagès, de 1903), amb ferros en fred, d'imitació renaixentista; conservat dins d'una caixa feta a mida
Previous owners Pedro Vindel, llibreter   1903 (segons Pagès [p. 54] el va adquirir "en un poblet de Espanya, de persones completament ignorants”)
Archer Milton Huntington, bibliòfil   1903 a quo
Associated persons Relligador: Victorio Arias, relligador
i el títol l'afegí: Marcos Angulo (Faulhaber)
el ms. fou emprat en 1541 i 1542 per: Pere de Vilasaló, client de/d' Lluís Carrós de Vilaregut (Pagès)
Note conté 130 poemes de A. March, altres de Pere Torroella i també un de Joan Guerau, un de Mosén Navarro i un d'anònim. Una mà humanística, de la fi del s. XVI, escrigué al marge del f. 62v: “amando contra / porfia viene n (tatxat) [sic] me / IN [?] artura [?]”, podria ser la mà que numerà els poemes; al marge del f. 23v “…ona Tresa”, nom citat al poema. El copista va afegir al marge alguns folis oblidats i alguna esmena (p. e. f. 43 i 16v). Dues mans han fet observacions al marge del f. 27v, una al f. XVI i altra al XVII. Dels segles XVII i XVIII són altres anotacions marginals que es poden trobar en diversos indrets del volum. El volum està format per tres unitats codicològiques, la primera formada pels quaderns 1-8, la segona pels quaderns 9-11 i la tercera des del darrer foli del quadern 11è (pp. 347-38) fins al final del volum
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/canconer-de-obres-de-mossen-ausias-march-manuscrito--0/html/
References Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Tractat a: Beltran i Pepió (2006), Poesia, escriptura i societat. Els camins de March 174-7
Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Descrit per: Faulhaber (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Faulhaber (1983), Medieval manuscripts in the Library of The Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary manuscripts , n. 551 (descriu el ms. i en dóna la taula)
Facsímil: March et al. (1952-59), Poesies 160 , n. N
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 19 , n. O2
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 147-50 , n. O2
Tractat a: Foulché-Delbosc (1903), “Deux chansonniers du XVe siècle”, Revue Hispanique
Internal Description Number of texts: 143