Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1310
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/105 | Antic 105 | Antic A.113
Title IULIANUS | LIBER PRONOSTICORU[M] | ET ALIA
Copied 1351 - 1400 (Iglesias-Fonseca)   
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 125 (= I + 1-124) (Avenoza)
Collation 1-48 510 6-168 171
Page Layout 49 línies (f. 2)
Size pàgina 273 × 195 mm (f. 2) (Avenoza)
caixa 217 × 150 mm (f. 2)
pàgina 273 × 190 mm (f. 123)
caixa 225 × 135 mm (f. 2)
Hand gòtica
Watermark creu dins d'un òval amb corona, entre dos grifós, a sota dos cercles que contenen les lletres “C D” i “P” (al foli de paper enganxat a la relligadura)
Pictorial Elements Rúbriques rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell i blau, a les Virtuts només en vermell
Tocs de color algunes lletres duen un traç vermell com a decoració
Altres: Els versos no tenen cap mena d'ornamentació
Other features Justificació: la justificació sembla feta a punta de plom i només és visible als cantons pell
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Perforacions: restes de quatre perforacions inclinades assenyalant els límits de les línies de guia verticals, a prop dels marges
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia en blanc (al f. 2, on es va mesurar, la primera línia és escrita)
Reclams: reclams horitzontals, centrats, al peu del foli, sovint tallats, manquen als quaderns 13è i 16è
Signatures: al quadern 7è es veuen signatures alfabètiques (a, b, c, d) a la primera part del plec
Music S
Condition en bon estat, malgrat que els marges han estat tallats; el foli preliminar de guarda antic, de pergamí, no pertany a cap quadern i duu la signatura “A=113”
Binding pasta espanyola del s. XIX, amb ferros daurats al llom
Previous owners Vicensi [?], Rector de Cubelles   (al f. 124v, en tinta molt feble, hi ha el que sembla una nota de posseïdor on se l'esmenta)
Associated Texts Conté als ff. 1-20v es copia: texid 2280 Julià, Bisbe de Toledo, Liber pronosticorum futuri seculi llatí
Conté , ff. 21-51v: texid 2281 Smaragdus, De diversis virtutibus sive diadema monachorum llatí
Conté , ff. 52-117v: texid 1941 Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300 llatí
Conté i als ff. 117v-122: texid 2282 Heitton, Abat, Tremende visionis vera narratio llatí
Note segons Massó, els versos del f. 123v foren copiats per una mà del s. XIV, però són anteriors. Als ff. 123v-124 hi ha pautat amb notació musical. Per a transcriure l'obra del final, les Virtuts, sembla que es va fer servir un pergamí “de rebuig”, procedent d'un cançoner, i en lloc de ratllar el text, el copista el va deixar intacte a l'interior de la peça que transcrivia; la disimilitut s'accentua car el text de les Virtuts duu un pautat diferent del dels versos, fets ambdós a punta de plom, però amb una unitat de justificació menor al text poètic. Les mides de la caixa del foli del cançoner serien 223 x 140 mm, 59 línies i probablement amb la primera en blanc, amb un espaiat més gran a la zona destinada a la música, on són gairebé indistinguibles algunes de les línies de justificacióAl verso de la guarda preliminar antiga, de pergamí, una anotació a ploma informa sobre l'autor i la data de la seva elecció com a arquebisbe de Toledo el 680
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000013254&page=1 vist 2014-08-06
References Tractat a: Iglesias-Fonseca (2013), Inspecció personal
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 69
Facsímil: Virtuts de l'aiguardent. Fotografies del Ms. BNM 105 (2000)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 12-3
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 49
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 53-8 , n. III
Internal Description Number of texts: 2