Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1298
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 10 | Antic 21-3-28 | Antic 2-4-6
Title Vida de St Julia y documentos tocantes a su cofradia en Barcelona
Copied Barcelona [?] ,  1461 d. (la mateixa mà que copià el text afegí un document datat el 1461, referent a la legenda i misses del sant al f. 33)   
Barcelona [?] ,  1501 - 1550 (la major part del volum)   
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 102 (= I + i-lxxxviii + 89-101)
Collation 12 2-88 93t/4 10-118 123/2t 13-146 154 166; sense reclams
Page Layout 29 línies (f. 2)
Size pàgina 196 × 136 mm (f. 2)
caixa 142 × 92 mm (f. 2)
Hand gòtica de forma (a la part antiga)diverses mans del s. XVI i XVII, l'últim document datat el 1699 (la resta del volum)
Pictorial Elements als ff. 1 i 9 caplletres amb orla il·luminada amb motius vegetals; rúbriques, foliació antiga i calderons en vermell, caplletres vermelles i blaves alternativament, amb decoració afiligranada
State a la part més antiga justificació a punta seca amb línies de quia per als renglons i amb la primera línia en blanc; en algun foli són visibles perforacions rodones assenyalant el marge horitzontal exter de les dues primeres línies i en algun foli s'endevina la presència d'un règim complet de perforacions als marges
Condition text força ben conservat, la relligadura està una mica deteriorada. El darrer foli del quadern 16 està enganxat a la relligadura. Són en blanc els folis: Iv prel., xxxi-xxxiiv, xxxvi-xxxr, xxxxiv-xxxxiiiir, xxxxviiv, liiir-v, lviv-lviir, lxir-v, lxvv, lxxviiiv, lxxviiiiv, 99-100r
Binding renaixentista, de pell gofrada sobre fusta, amb dues bandes rectangulars decorades amb rodes de motius vegetals, es conserven quatre bollons metàl·lics a cada pla i restes de les tanques que eren de metall i cuir; els talls van tintats de vermell
Previous owners Barcelona: Consell de Cent  
Associated persons original lliurat per: Oliver Corbin (Prevere), Rector de Sant Julià de Bouantes
a: Joan de Fontana
al 1553, copia una Vita: Franciscus Michael Lobera
Associated Texts el copista Franciscus Michael Lobera, als ff. 44v-47, ha copiat: texid 2033 Desconegut, Vita sancti Iuliani, monachi et martiris in Antiochia llatí
Note notes marginals posteriors. Al f. 8v una nota de posseïdor on només es llegeix la data: 1647, de la mateixa mà que algunes notes marginals. Al mateix volum es van copiar Ordenacions de la confraria dels botiguers de Barcelona. A la relligadura li caldria una restauració. Al llom hi ha dues etiquetes, una del s. XIX, situada a la posició del teixell, duu el títol del volum i l'antiga signatura (2-4-6) i una altra, una mica més moderna, al peu, duu la signatura moderna
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Reproducció parcial del ms. BUB 10 (2002)
Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 70-72
Avenoza (1997), Inspecció personal
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:10-2
Internal Description Number of texts: 3