Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1296
City and Library Cagliari BITECA libid 1011 Università di Cagliari. Biblioteca Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call Number Inc. 54 | Antic 5.3.19
Title of volume CLEMENS | SANXIS | SACRA | MENTALE
Imprint Lleida 1495-11-05
Enric Botel
Writing Surface Paper
Format Foli petit
Leaf analysis ff.: I + 168 + I
Collation a7 b8 c-h6 i8 k-q6 r-s8 s-y8 z6 τ5
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark cap d'home amb estel (al f. b1) (semblant a Briquet 15687 doc. 1480) mà amb estel
Pictorial elements minúscules a l'espai de les caplletres
Condition volum sense foliar, amb una numeració moderna a llapis que només es troba en alguns folis
Binding antiga, en pergamí reforçat amb cartó, potser del s. XVIII
Previous owners (in chronological order) Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27) (ex-libris al f. a1 “Ex libris Montserrati Rosellò”)
Note al f. a1 diverses anotacions: “Jhesus | Lo sagramental arromançat ab ses alleguacions en lati”; després del títol, una mà cursiva ha afegit “fet per sliment sanxjs fol. .j.” i una mà que imita els tipus d'impremta: “Auctore Clemente Sanxis Catalano En Leyda Per Henrich Botell M.CD.XCV”, encara una altra m…, al marge: “Lerida”
References (most recent first) Martí (2005), Inspecció personal
Armangué i Herrero (1999), “Els incunables de la Biblioteca Universitària de Càller: Joan Roís de Corella”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 8
Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 10148