Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1287
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 5
Title Franqueses
Copied 1391 ca. - 1450 ca. (catàleg)   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 316
Collation 15/4 2-512 68 75/6 8-1012 11-128 13-1412 156 16-188 1912 2010 2112 2216 237/6 24-3012 31-322
Page Layout 2 columnes (ff. 213 al finalf. 213)24 línies (f. 4)29 línies (f. 213)
Size pàgina 345 × 237 mm (f. 4)
caixa 250 × 130 mm (ff. 4-212)
caixa 239 × 170 mm (ff. 213 al final)
columna 239 × 72 mm (ff. 213 al final)
Hand gòtica libràriacursiva (còpia de cartes)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Caplletra historiada i miniada que representa el rei amb els consellers i un escrivà (al f. 10 de numeració moderna (= v fol. ant.))
Caplletres: en vermell i blau amb decoració morada i vermella
Il·lustracions alguns dibuixos a ploma (al f. 1v)
Altres: foliació antiga en vermell i numeració moderna a llapis
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones assenyalant les línees verticals, situades a prop del talls i règim complet de perforacions al marge que serveixen de guia per als renglons
Reclams: en posició horitzontal, al marge inferior dret, sense decorar
Condition són en blanc els folis 259v-260. Restes d'una antiga foliació en xifres romanes. Els folis finals (308-315) deteriorats; volum en bastant bon estat de conservació tret d'algunes taques d'humitat
Binding en pell sobre taula, moderna, amb bollons i tanques de metall; enganxat a la coberta anterior hi ha un bocí de la coberta antiga en pell repussada
Associated persons Firma inclou una anotació sobre la consagració de l'església parroquial de Sòller (1492) signada per: Mateu Palou, notari
Associated Texts Conté al f. 8 es copia el text amb rúbrica en català de: texid 3042 Pere d'Aragó I, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de les franqueses de Mallorca llatí
Conté als ff. 8v-9v es copia amb la rúbrica en català: texid 3042 Pere d'Aragó I, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de les franqueses de Mallorca llatí
Conté a partir del f. 205 l'inici de: texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100 llatí
Conté l'inici de: texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67 llatí
Conté l'inici de: texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem llatí
Conté l'inici de: texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca. llatí
Associated MSS/editions manid 1283 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 1. Romeu des Poal, 1334-10-10 - 1339. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Confirmació dels privilegis de Mallorca, confirmat 1322.
Note procedeix probablement de Sòller. Senyals de lectors als marges. Inclou, a més de les franquícies, lleis i privilegis atorgats per Jaume I i els seus successors (Jaume II, Sanç i Jaume III) i privilegis d'Alcúdia [?] als ff. 202v-203v capítols sobre la moneda i formes de jurament en català en gòtica cursiva. A partir del f. 205 en llatí: un calendari, Privilegis i franqueses i altra documentació copiada posteriorment. Còpia parcial del còdex de Romeu des Poal. Inclou el breu Cronicó del rei Robert
References Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:347-8
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Tractat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 34
Tractat a: Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 185
Catalogat a: Quadrado (1887), “Códices del Archivo General de Mallorca”, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes 162
Internal Description Number of texts: 6