Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1286
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Còdexs de la Generalitat, 3 | Antic Col·lecció de codis, 2
Copied Barcelona ,  1426 a quo ? - 1450 (Font i Rius) by Joan de Bellmunt    for Barcelona: Diputació   
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis ff.: 178 (= 2 + 1-174 + 2)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 386 × 272 mm
Hand gòtica librària
Pictorial Elements portada amb caplletra il·luminada i historiada, el primer foli duu les armes reials de la Generalitat, altres caplletres acolorides
Condition els primers 2 ff. sense numerar i els 2 darrers en blanc
Previous owners Barcelona: Diputació  
Associated persons notes marginals, provablemente de: Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), notari
Associated Texts Conté, entre altres disposicions legals: texid 1004 Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300 català
,: texid 2074 Desconegut, Forma de jurament que deuen fer los veguers, promulgat 1424 ca català
,: texid 2075 Elionor de Sicília, Reina de Catalunya-Aragó, Concòrdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braç eclesiastich, promulgat 1370 ca. català
Note Rovira indica que aquest còdex és la versió catalana oficial dels Usatges compilada per encàrrec de Ferran I en 1412. Segons Brocá, es un text anterior a la traducció oficial, traducció de la recopilació metòdica (ACA, cod. 1); Font i Rius assenyala que es tracta d'un dels manuscrits fets copiar per la Diputació i, per tant, una de les còpies oficials (el sigla G-3) que es feren després de les corts de 1412
References Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] xxxiii-xxxvi
Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 34
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 185-6
Abadal i de Vinyals et al. (1913), Usatges de Barcelona
Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 409-35
Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 397 i ss. (2 ed.)
Coroleu i Inglada (1890), El código de los Usajes de Barcelona. Estudio histórico-jurídico 95-6
Internal Description Number of texts: 6