Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1284
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 2
Title SAN PERE
LLIBRE DEN SANT = PERE
Copied Ciutat de Mallorca ,  1391 - 1400 (ff. 1-75) by Bartomeu de Rius iniciat     
Ciutat de Mallorca ,  1401 - 1510 (segona part, f. 76-217) by Pere de Sant Pere continuat     
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 1-5 + i-217
Collation 13/2t 2-810 9-108 116/5 1210 135/7 1418 1512 167/8 178+3 1810 1914 206 sense lligam visible entre ells, 216+1; els quaderns finals no donen estructures clares, hi ha problemes per veure on pertanyen els folis finals
Page Layout 2 columnes73 línies (f. 7ra mod.)
Size pàgina 408 × 280 mm (f. 7 mod. ii ant.)
caixa 337 × 207 mm
columna 337 × 93 mm
Hand gòtica molt acurada, centrada en el rengló, no es posa sobre la línia de guia (especialment a la primera part, ff. 1-75)cursiva diverses cursives gòtiques i humanístiques (als ff. 76-217)
Watermark carro de dues rodes amb els radis en creu (f. 36)
gos amb l'ull visible (f. 31)
Pictorial Elements Rúbriques en tinta vermella (a la part antiga i a la darrera de les disposicions del volum)
Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració afiligranada senzilla en el color de contrast (a la part antiga)
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons que atravessen l'intercolumni, poc perceptibles, les línies verticals atravessen els marges inferior i superior però no es veu que ho facin les línies horitzontals de la justificació
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: perforacions rodones, visibles en el marge superior assenyalant les línies verticals, prop del tall, no es veuen les que marquen les horitzontals
Reclams: horitzontals, centrats i decorats en els quaderns 2-7, la resta sense reclam
Signatures: no hem apreciat la presència de signatures de quadern
Condition volum en molt bon estat de conservació; el primer foli, originàriament en blanc, feia funcions de guarda, ara està numerat com el primer foli del llibre. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues al marge exterior superior sota l'altra, anterior, en xifres romanes a tinta normal; la foliació original en tinta vermella es troba centrada al capdemunt del foli i numera -i- el f. 6 de la foliació moderna que inclou la part preliminar en el conjunt
Binding restaurada, pell sobre taula, llom amb cinc nervis, cinc bollons per pla i restes de les tanques metàl·liques, substituïdes per tanques modernes que en reprodueixen la forma
Previous owners Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne  
Associated persons Altres compilat per: Pere de Sant Pere, notari
Associated Texts Conté als ff. 1-40: texid 2675 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230 llatí
Note conté privilegis dels reis de Mallorca; els de Pere III de 1343, unes ordenacions de Pere III sobre el consolat de mar de València; d'altres sobre bones costums i usatges de la mercadoria i privilegis de diversos reis. No sembla que inclogui cap còpia completa dels Usatges. A la primera guarda anterior moderna hom anotà a llapis “Cod. 2 MICROFILMADO 1978”; al capdemunt del f. 2 a tinta, lletra del s. XVI inc. “Libre den Pere de sent Pere (Ross. Vell fol. 225)”; nombroses anotacions marginals tant contemporànies com posteriors, manícules assenyalant el text. La taula (ff. 1ra prel.- 4va) està en llatí i en català: el títol del capítol i la posició al volum en català “en iij capitols e en cartes .iij.”; segueix fins al f. 5v una altra taula feta per mà cursiva i descurada que inclou la resta de disposicions (esperar fotocòpies per veure de quin mà es tracta). Contingut del volum en procés de revisió
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067055.html#http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/052002.html# vist 2014-01-08 vist 2016-05-13
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:372-4
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. D
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. D
Tractat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 34
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. A
Catalogat a: Quadrado (1887), “Códices del Archivo General de Mallorca”, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes 163
Internal Description Number of texts: 36