Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1280
City and Library Barcelona BITECA libid 1001 Biblioteca Nacional de Catalunya Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Mar. 9-4º | Antic Marès I-65
Title of volume CARTOXA | I || 1496 || F. M.
Imprint València 1496-04-13 (colofó)
Pedro Hagenbach
Leonardo Hutz
Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?] (Haebler)
València 1496-04-13
Lope de la Roca
Miquel Albert [?] (Vindel)
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 149 (= II + [i]-cxxxxiii + 2 + II)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 274 × 196 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements les rúbriques del pròleg i del text són en tinta vermella; caplletres gravades i decorades amb motius vegetals
Condition els folis de guarda anteriors i posteriors són moderns, contemporanis de la relligadura; no hi ha cap foli en blanc antic al final del volum, com el que es troba a l'exemplar principal. Volum restaurat amb bocins de paper enganxats substituint les parts perdudes; algunes senyals de bibliòfags, que només afecten part dels marges; el foli final és força brut. Sense errades a la foliació
Binding moderna, en pell
Previous owners (in chronological order) Francisca Rionis (Floruit 1500 - 1600 [?]) (ex-libris al peu del f. 1: “mi senyora francisca de llionis que dev”)
Con[…]ina (Floruit 1500 - 1600 [?]) (ex-libris al peu del f. 1: “Es de mi senyora con[…]ina que deu guar[de] de mals a mj pe[r]…”)
Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal (ex-libris al f. 1: “[…]cha publica Episcopal de Ba[rcelona]”)
Pere Marès Oriol, llibreter (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16) (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Note al llarg del volum es veuen diverses proves de ploma i al primer foli del text les signatures d'antics posseïdors del volum; en algunes pàgines hi ha senyals fets a ploma damunt de lletres, com marcant-ne les síl·labes tòniques, com si s'hagués fet servir per aprendre a llegir
References (most recent first) Avenoza (2001), Inspecció personal