Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1279
City and Library Ávila BITECA libid 1173 Biblioteca Pública Biblioteca Pública
Collection: Call Number Cat. Prov. 2886 (1) | Antic Piedras Albas, 1575
Title of volume Obras | del | Cartuxa
Imprint València 1496-04-13 (colofó)
Pedro Hagenbach
Leonardo Hutz
Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?] (Haebler)
València 1496-04-13
Lope de la Roca
Miquel Albert [?] (Vindel)
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + [i]-143 + 2 s/n + I (primera part del volum)
Collation a-f8 g2-8 h-r8 s1-9
Size pàgina 268 × 193 mm (f. viii)
Font gòtica
Watermark dos cercles, el superior amb una creu a dins i l'inferior amb la lletra “A” (folis de guardes de la relligadura)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal; només duu en vermell la rúbrica del text, no la del pròleg
Condition taques d'humitat i alguns forats de bibliòfags que en general no afecten el text; només són importants als ff. 68-71 (quadern “i”, on afecten molt el text) i alguns afecten lleument algunes paraules del f. 86. Alguns folis estan trencats, com la portada, de la qual només roman un fragment, poc més queda del f. 1 i fins al f. ix estan trencats o deteriorats gairebé tots, per consolidar-los i evitar el seu deteriorament s'han separat amb folis blancs. No presenta errades a les signatures de quadern ni a la foliació. Manquen els ff. gi (= 49) i s10 (que era en blanc)
Binding pergamí flexible, amb restes de les presilles de corda que servien per lligar-lo, llom amb tres nervis, en bon estat
History of volume Adquirit 1959 a quo
Previous owners (in chronological order) Bernardino Melgar Abréu Quintano y Álvarez de las Asturias Bohorques, 8è. Marqués de San Juan de Piedras Albas Piedras Albas 1575 1942 ad quem (segell amb l'ex-libris imprès enganxada a l'interior de la coberta anterior)
Note relligat juntament amb el Segon del cartoixà ed. Coffman, 1500. Té algunes anotacions marginals a ploma (ff. xi, xiii, ixc, civ, per mans del s. XVIetc.), als ff. 75v-76 el text està envoltat per una orla de puntets fets a ploma
References (most recent first) Fitxer de sala i fitxer antic de la col·lecció Piedras Albas (Àvila: Biblioteca Pública) (2004)
Reproducció parcial del Primer del Cartoixà ed. 1496, exemplar d'Àvila, Biblioteca Pública Cat. Prov. 1568 (2004)
Avenoza (2004), Inspecció personal