Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1275
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Ripoll, 129 | Antic Est. 3r Caixa 4t núm. mod. 6 ant. 59
Title 129 | FRACMENTOS | de varias materias | Escolasticas y la | Palma de Ss. Agustin | R.
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)   
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)   
1391 - 1400 (Catàleg)   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 222 (= II + 1-218 + II)
Page Layout 29 línies (f. 20r) 27 línies (f. 99)20 línies (f. 187)
Size pàgina 225 × 155 mm (f. 2) (Avenoza)
caixa 180 × 120 mm (f. 2)
pàgina 225 × 158 mm (f. 20) (Beltran)
caixa 182 × 120 mm (f. 20)
pàgina 221 × 150 mm (f. 99) (Beltran)
caixa 210 × 130 mm (f. 99)
pàgina 162 × 140 mm (f. 186) (Beltran)
caixa 86 × 70 mm (f. 186)
pàgina 208 × 140 mm (f. 187) (Beltran)
caixa 119 × 91 mm (f. 187)
Hand diverses mansgòtica cursiva amb les astes típiques de la bastarda (als ff. 19-30) (Beltran)gòtica cursiva sense reminiscències de la bastarda (al f. 30v, esmenes a alguns poemes i dos escolis al peu dels ff. 26v i 28) (Beltran) gòtica rodona i de mòdul més ample (al f. 30v, poema XVII del Capellà de Bolqueres) gòtica cursiva (1400-1430) molt personal i desacurada, pròpia d'un quadern d'anotacions o d'exercicis escolars (als ff. 98-113)gòtica cursiva de caràcter documental del s. XIV (als ff. 186-187)
Watermark fruita (ff. 10-30,) (Briquet 7349-7379 i Valls i Subirà 1567-1569, doc. entre 1303 i 1348 a Catalunya, usual a Itàlia fins al s. XV segons l'estudi de L. Badia;)
arc amb sageta tensat (poc visible) (ff. 98-113)
Pictorial Elements Caplletres: incipit de cada vers en majúscula, de la mateixa mà i sense tocs de color. Al f. 187, espai en blanc per a caplletres
Rúbriques primera línia de la rúbrica escrita amb gòtica fracta (al f. 18)
Calderons de la mateixa mà i tinta del copista (als ff. 19-30)
Condition cantoneres molt deteriorades, paper trencat i afectat per la humitat; primers folis molt deteriorats, alguns reforçats per talons. Als ff. 19-30 està estripat l'angle superior dret de tots els folis, afectant l'escriptura. El verso del f. 30 està força brut i la té la tinta descolorida, com si hagués sofert l'exposició a la llum i a l'exterior; testimoni de què quan el quadern era sense relligadura, la pèrdua del bifoli exterior que conjectura Badia degué ésser, per tant, antiga. Folis de guardes anteriors i posteriors de paper modern. Sense foliació antiga de cap mena
Binding pell, en bon estat, del s. XIX
Associated Texts Conté també: texid 2023 Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona, La palma, escrit 430 ad quem llatí
Note manuscrit factici format per materials de diverses èpoques, lletres, llengües i temes. Els folis 19-30 formen actualment un senió; els ff. 98-113 un quadern de vuit bifolis. Els ff. 19-30 per conjectures derivades del contingut, dels topònims i antropònims, foren copiats a la franja nord-oriental de Catalunya, al si del cercle poètic de l'infant Pere, segons L. Badia. Al peu del f. 26v i al f. 28 hi ha anotacions d'una mà coetània o un xic posterior a la del copista, amb tinta més clara. El f. 186 és un full que prové d'algun manuscrit lul·lià, de les mateixes característiques que el f. 187 i entre els ff. 98-113v s'han transcrit uns exercicis de traducció català llatí, on primer es copia una expressió catalana (d'una a tres línies) i després es tradueix al llatí: inc. “vna vona mengadora farjna” (…) “lo foch cramat y [sic] la candela ancessa adeus sies marquesa”
References Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Tractat a: Alturo i Perucho (1988), “Els estudis sobre fragments i membra disiecta de còdexs a Catalunya. Breu estat de la qüestió”, Revista Catalana de Teologia 433
Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:509-20
Tractat a: Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll
Tractat a: Foixà et al. (1952), Regles de trobar 26-7
Tractat a: Pillet et al. (1933), Bibliographie der Troubadours xl
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. c
Descrit per: García Villada (1915), Bibliotheca patrum latinorum hispaniensis, 2 66-7
Tractat a: Rubió i Balaguer (1910), “Fragment d'un manuscrit lulià”, Estudis Universitaris Catalans 124-28
Descrit per: Beer (1909-10), “Los manuscrits del monastir de Santa Maria de Ripoll (trad. de l'alemany d'En Pere Barnils)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 516
Tractat a: Rubió i Balaguer (1905), “Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIVè”, Revista de Bibliografia Catalana 285-378
Tractat a: Thomas (1881), “Extraits des Archives du Vatican pour servir a l'histoire littéraire”, Romania 321-33
Tractat a: Meyer (1877-80), “Traités catalans de grammaire et de poétique”, Romania 9:51-70
Internal Description Number of texts: 32