Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1272
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Quin consolat es deu pagar en Sardenya
Date promulgat: 1340-11-21 ?
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Sardenya
DRET
IMPOSTOS
References Editat a: Capmany de Monpalau i Surís (1791), Código de las costumbres marítimas de Barcelona hasta aquí vulgarmente llamado Libro del Consulado 39-47 (apèndixs, traduïts al castellà)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1040
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 124
Copied Barcelona, 1481 - 1500 (J. Riera)   
ID no. of specific copy cnum 343 BITECA
Location ff. clxxiiiivb-lxxvra
Incipits - Explicits rubr.: [clxxiiiivb] Quin consolat se deu pagar en la illa de Serdenya
text: E3ntre los stablimentse ordinacions fetes per los nauegants patrons mercaders ... [clxxvra] … Item tot naujli descubert paga mjg consolat ço es .v. sous barchinonenses