Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1268
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 854
Copied 1401 - 1500   
Writing surface Paper
Format 16au
Leaf Analysis ff.: 195 (= 1-195) (foliació moderna)
Collation volum format per quaderns de mides molt irregulars, la major part dels quals tenen més de sis bifolis
Page Layout 21 línies (f. 2)
Size pàgina 152 × 110 mm (f. 2)
caixa 113 × 80 mm
Hand semigòtica semigòtica bastarda, força acurada (ff. 1r-14r) humanística humanística, molt acurada als primers folis, la qualitat de la lletra es va degradant progressivament (ff. 133v-147v) cursiva resta de mans força variades, resultat d'afegir quaderns d'origen divers i mans força diferents, que poden datar-se a la segona meitat del segle XV amb afegits concrets ja al segle XVI
Pictorial Elements Caplletres: alguna caplletra de color, amb més regularitat als folis 1-14
Other features Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition molt brut, amb taques d'humitat als primers folis. Restes de la foliació antiga en alguns dels components del manuscrit; la numeració moderna inclou diversos paperets i troços, de mides diverses, que degueren anar encartats i avui han estat relligats
Binding moderna
Previous owners Joan Costa (Mort Barcelona 1668)   1668 (unes proves de ploma al f. 194v contenen aquest nom; una anotació final d'una altra mà diu: “mori Joan Costa en lo mes de [en blanc] de any 1668 en Barcelona estava al ca[…] den Joana Givalt”; segueix, de la mateixa mà: “Auiy disapta 10 de juny 167.. ara osta que alguna bogeria diria j lo oma se posa a riure lo…”)
Note manuscrit factici, format per acumulació de quaderns formats amb papers de mides que varien lleugerament
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+854/cms+854/1%2C19%2C19%2CB/frameset&FF=cms+854&1%2C1%2C/indexsort=- vist 2017-05-22
References Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Descrit per: Massó Torrents et al. (1923-27), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 346
Internal Description Number of texts: 35