Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1266
City and Library Ripoll BITECA libid 1170 Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call Number R. 147 | Antic R. 198 | Antic A 6-VI-2
Title of volume CONSTITUCIONS | DE CATALUNYA
Imprint Barcelona 1495-02-20
Pere Miquel
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: II + I + 1 portada + 34 taula + j-cccxlii + II
Collation A2-8 B-D8 12 a2-8 c-d10 e6 f-s8 s-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G4+2 blanc A-L8 M6 N8
Page Layout 2 columnes (ff. i-ccxxxxvii)
Size pàgina 300 × 210 mm (Bii) caixa 203 × 110 mm caixa 194 × 135 mm (f. i) columna 190 × 62 mm (f. ira)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada despresa, d'una altra edició, representa el consell, duu al peu la paraula: “constitucions” i conserva una foliació antiga a ploma amb el núm. cvij; caplletres sense gravar amb lletres de guia
Condition exemplar incomplet, manquen folis, afectat per la humitat i amb forats de bibliòfags, amb alguns folis restaurats; ff. 248-249 sense foliar. Són en blanc els dos folis finals de la segona part del primer quadern signat “G”. Errades a les signatures de quadern: repeteix cii, diiiii-diiii (per d4-d5), dv (per d6), u-u1-uii, iii (per z3), * (A7): Ai-Aii-Aiij-Aij-Av
Binding en pergamí sobre cartó amb daurats al llom, moderna
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (in chronological order) Lambert Mata, bibliòfil 1931 ad quem
Ripoll: Ajuntament 1931 a quo (segells al f. [2] i [11])
Note solt, entre els folis del davant, hi ha un foli en pergamí de la mateixa edició (vegeu COPID 2064). Exemplar amb anotacions manuscrites a ploma en llatí i català
References (most recent first) Reproducció de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum (2008)
Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 3 , n. 9