Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1247
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 89 | Antic 21-1-24
Title RECULL | DE EEXMPL[IS] | Y MIRACLES | PER ALFABETO
Copied 1441 - 1460 (catàleg)   
1401 - 1440 (Riera)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 297 (= II + 1-294 + I) (fol. moderna; les guardes són de paper)ff.: 297 (= II + ii-[ccxcv] + I) (fol. antiga)
Collation 14/5 2-710 84/5 9-2110 224/5 23-2910 304/2; reclam horitzontal centrat al peu del foli i decorat, no es veuen restes de signatures de quadern
Page Layout 30 línies (f. iiii)
Size pàgina 315 × 228 mm (f. iiii)
caixa 207 × 150 mm
Hand gòtica
Pictorial Elements Caplletres: caplletres policromades i il·luminades, algunes deteriorades i despintades
Caplletres: d'altres inicials són en vermell i blau, amb dibuixos a ploma en el color complementari
Other features Justificació: pauta a punta seca, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc o bé trepitjada per l'escriptura
Perforacions: no s'aprecien senyals de perforacions
Condition manquen folis: el primer, un entre els ff. 292-293 i dos entre els ff. 293-294 i un nombre considerable de folis té el marge inferior retallat; algunes caplletres un xic deteriorades
Binding pergamí sobre cartó, antiga però posterior a la còpia
Note segons Mn. Batlle, alguns dels apòlegs del manuscrit provenen de les Verba seniorum
References Descrit per: Orazi (1999), Història de la filla del rei d'Hungria e altri racconti catalani tardomedievali. Studio folclorico ed edizione critica 141
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Mussons (1993), “Estudio del Recull de Exemples y Miracles per Alfabeto”, Literatura medieval. Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5 outubro 1991)
Tractat a: Riera i Sans (1987), “Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 204-5
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 297n
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:104-5
Tractat a: Aguiló (1881), Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C. Tretes de un manuscrit en pergamí del començament del segle XV. Are per primera volta estampades baix la direcció d'en Marian Aguiló i Fuster , n. reprodueix en gravats les miniatures
Internal Description Number of texts: 5