Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1241
City and Library Chicago Newberry Library
Collection: Call Number Ayer ms. 746
Title TRACTAT | DEL ASTROLECH | THOLEMEV | SIGLE XV
Copied 1396 - 1410 (J. Riera)   
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis ff.: [1]-109 (fol. a llapis)
Collation [1-6]10 [7]12 [8-9]10 [10]8 [11]4/5; quaderns sense signar; reclams a la dreta del marge inferior en posició horitzontal
Page Layout 25 línies (f. [4])
Size pàgina 170 × 116 mm (f. [4])
caixa 106 × 70 mm
pàgina 170 × 116 mm (f. [74])
caixa 106 × 74 mm
pàgina 166 × 116 mm (f. 101)
caixa 122 × 72 mm
Hand una mà gòtica (als ff. [2-70])una altra mà gòtica (als ff. 70v-102v) una mà cursiva (als ff. 103v i 104v-105r) una altra mà cursiva (als ff. 105v-109r)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Caplletres: afiligranades a dues tintes, i de diverses mesures (generalment de tres unitats de pauta)
Caplletres: algunes inicials safranades, o lletres decorades en vermell
Calderons alternen en vermel i blau
Altres: taules i diagrames conceptuals
State són pautats a punta seca els ff. [2]-[72]v (a excepció del f. [70]v, pautat a ploma); també són pautats a ploma els ff. [73]v-[98] (en vermell) i [100]-101v (en negre); tots els folis pautats a ploma contenen taules, mentre que els folis pautats a punta seca ens han transmès bàsicament el text; altres folis, amb diagrames, i els folis finals no estan pautats: es tracta dels ff. [73]r, [98]v-[99]r, 102r i 103-109; almenys sis perforacions, petites i allargades, a la major part dels folis pautats; dels ff. [73-97], on es representen diverses taules, tan sols són visibles deu perforacions al marge superior, mentre que als quatre marges dels ff. [70] i 100-102 es veuen moltes perforacions que semblen executades amb roda amb punxes
Condition la foliació, a llapis, tan sols es troba als ff. 11, 21, 31, 33, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101-109
Binding antiga, en pell sobre fusta; restaurada, amb restes d'antigues tanques i fermalls de ferro; a dins d'un estoig, modern, en pell amb ferros daurats i ferros secs, i cinc nervis a la part del llom
Previous owners Edward E. Ayer  
Note El primer foli duu enganxada una quartilla de paper imprès, on es llegeix: “THE HENRY STEVENS Ptolemy Collection Begun in 1848 and since his death in 1886 Stevens until acquired in 1898 by EDWARD E. AYER [amb bolígraf:] Tractat del Stralau del gran Strolech Tholomeu Catalan manuscript of the 15th century”.

S'inclouen diverses taules, entre d'altres: “Taula de eleccions segons lo signe en que es la luna” (f. 33v); “Taula assaber los lochs delas stelas fixas en lo zodiach e la lur latitud daquell e lur passament en mitg del cel e la lur latitud del equinoccial” (f. [45]v); “Taula per saber quantes hores fa de mig jorn segons es latituds” (f. [70]v); “Taula dela proporcio del creximent del amior die sobre 12 hores en cascuna latitud del poblat dela terra” (f. 102v); al f. 73 es llegeixen unes anotacions que comencen així: “Aquests son los termens del eclipsi del sol […]”; als ff. [73]v-101v segueixen taules en llatí; al f. 103v es copien partides de bateig dels fills de Rafel de Besalú (anys 1497-1501), al f. 104v les partides de bateig dels fills de Francesc de Besalú (anys 1490-1500), al f. 105 les partides de bateig dels fills de Rafel de Besalú (anys 1490-1495) i al f. 109 les partides de bateig dels fills de Bertomeu de Besal£, pare de Francesc i de Rafel (anys 1438-1456).
References Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 65-6
Descrit per: Mahiques Climent (2005), Inspecció personal
Tractat a: Chabás Bergón et al. (1992), L'astronomia de Jacob ben David Bonjorn 161-3
Descrit per: Johnston (1984), “A Catalan manuscript of the fifteenth century: Newberry Library, Ayer Ms. 746”, Proceedings of the Illinois Medieval Association
Tractat a: Millàs i Vallicrosa (1959), “Una traducción catalana de las Tablas Astronómicas (1361) de Jacob Ben David Yomtob de Perpiñan”, Sefarad
Catalogat a: Rossi et al. (1877-1934), Indice raggionato dei manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo
Internal Description Number of texts: 7