Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1238
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number 858 | Antic 681
Title Provisi | Reals | sobre jueus | e Moros
Copied València ,  1451 [?] - 1550 [?]   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 238
Collation es tracta d'un volum factici, format per plecs irregulars de cinc o sis bifolis, no es pot establir la col·lació per l'estat de la costura
Page Layout 39 línies (f. ii)
Size pàgina 296 × 208 mm (f. ii)
caixa 217 × 133 mm
Hand diverses mans cursives del s. XV i del XVI
Watermark carro de dues rodes (f. xiii,) (semblant al del f. 134 del ms. USal 2617 BITECA MANID 1865)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (f. lxxxvii,) (semblant a Briquet 11931 doc. Pisa 1479;)
muntanya de tres cims amb antena (cos del volum) (semblant a Briquet 11684 doc. a Faro 1400;)
flor en forma de tulipa amb dues fulles (dos motius lleugerament diferents) (cos del volum;)
carro de dues rodes amb els radis de les rodes en aspa (cos del volum)
escut gran en forma de rombe amb dos pals i corona (cos del volum;)
lletra “P” amb antena i creu (cos del volum;)
mà amb els dits separats i flor de cinc pètals (cos del volum;)
àncora (cos del volum;)
fruita amb tres branques (cos del volum,) (no identificada als repertoris;)
corn de caça penjant d'un cordill (cos del volum,) (molt semblant a Piccard VII VI 134 doc. Barcelona 1396 y 136 doc. Barcelona 1397)
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració, llevat d'algunes inicials perfilades amb la mateixa tinta, de mida més gran (tres unitats de pauta)
Other features Justificació: en alguns quaderns tabel·liònica, en altres sense caixes marcades. Sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense senyals de perforacions
Reclams: sense reclams
Condition en correcte estat de conservació
Binding en pergamí, moderna, amb restes dels tancadors
Associated MSS/editions Mateixa filigrana: manid 1865 MS: Salamanca: Universitaria, 2617. 1451 [?] - 1500 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
Mateixa filigrana: manid 1786 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11522. 1401 - 1450. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1786 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11522. 1401 - 1450. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1865 MS: Salamanca: Universitaria, 2617. 1451 [?] - 1500 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
Note volum factici format per quaderns de diferents èpoques que contenen disposicions de temàtica semblant en català i llatí, cadascun dels quals presenta una numeració diferent. Primer quadern: vuit folis preliminars i ff. i-lxxviiiv, conté provisions sobre el tema dels jueus i els moros en una primera part i en la segona part el Llibre del mestre racional i diverses cartes; segon quadern: en llatí i català, transcrit per diverses mans cursives dels ss. XV i XVI, inclou documentació diversa relativa als consellers de la ciutat de València; tercer quadern: més petit que els anteriors, copiat amb lletra cursiva, conté documentació en llatí; quart i cinquè quaderns: recull de cartes reials sobre privilegis i drets dels vassalls en llatí i català, de diverses èpoques i mans (ss. XV, XVI i XVII); al final hi ha quatre folis independents amb cartes privades, de les quals destaca la darrera, datada l'any 1470 i relligada capgirada, on un cardenal escriu al rei tot emprant un codi xifrat per explicar notícies compromeses
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067020.htmlhttp://www.biteca.net/filigrana/204carros/067033.htmlhttp://www.biteca.net/filigrana/109escuts/007005.html vist 2014-01-08 vist 2014-02-28 vist 2014-04-20
References Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 3:68-71 , n. 1893
Internal Description Number of texts: 2