Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1232
Authors Confraria de sabaters i cuirassers
Titles Ordinacions
Date compilat: Ponts [?] 1400 ca.
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Ponts
OFICIS
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1213
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 152, núm. inventari 4017
Copied Ponts, 1400 ca. (ff. 11-20 text seguit per anotacions documentals de 1390)   
Ponts, 1462 a quo - 1500 ca. (ff. 1-10, ocupen els marges i segueixen al text unes anotacions cursives de 1462 a 1536 que arriven fins al f. 10v)   
ID no. of specific copy cnum 297 BITECA
Location ff. 11-19
Incipits - Explicits rubr.: [11] A honor de deu e de la beneite sancta Maria mare de deu e de tota la cort celestial e a honor del beneit sent michel e del seu glorios altar e edeficat e consegrat en la esglesia de sent pere de ponts. Nos çabaters e cuiraçers e altres proomens de ponts Establim e ordenam confraria ... capitols per la qual la dita confraria s'age a guiar
text: Primerament stablim e ordenam que tots los confrares vinguen a capitol ... [19] … a obs dels ciris de la dita confraria
Note des del peu del foli fins al f. 20v hi ha notes sobre la confraria de 1396 a 1443