Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1225
City and Library Tarragona Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona
Collection: Call Number Ms. 60 | Antic Còdex 193
Copied 1455 a quo (V. Beltran)   
1420 (f. 1)   
1450 (ff. 3-5)   
1401 [?] - 1450 (ff. 6-25)   
1451 - 1500 (f. 26)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 32 (= 3 + 1-26 + 3)
Collation 16 (envoltat pels bifolis format pels ff. 1 i un foli arrencat i 2 i 9) 2-38 41; sense reclams, els folis externs del segon quadern (10 i 17) estan units per un fons de quadern, no essent avui solidaris
Page Layout 7 línies (f. 1)38 línies (f. 3v) 47 línies (f. 6v) 39 línies (f. 14v) 45 línies (f. 26)
Size pàgina 302 × 114 mm (f. 1)
caixa 22 × 35 mm (f. 1)
caixa 238 × 55 mm (ff. 3-5)
caixa 230 × 70 mm (ff. 6v-7v)
caixa 275 × 90 mm (ff. 10-13)
caixa 260 × 85 mm (f. 26)
Hand semigòtica acurada amb astes descendents de bastarda, encara amb l'influència de la cursiva del s. XIV a les “ss” altes datada a l'any 1420 (f. 1) gòtica cursiva (ff. 10-13)semigòtica acurada amb restes de la cursiva del s. XIV, de la primera meitat del s. XV (ff. 14-24v)
Watermark fruita en forma de pera (a tot el plec,) (semblant, tot i que no idèntic, a Piccard XII II 198 i 199, Lucca: 1329)
Pictorial Elements es veu el dibuix de dues mans de cinc dits, als ff. 5 i 6, possiblement deguts al mateix copista; no presenta decoració, llevat d'inicials de paràgraf o de vers, segons els casos, executades amb la mateixa tinta del text
State sense cap mena de justificació ni preparació material per a les caixes visible
Condition en mal estat, car una grandíssima taca d'humitat irràdia des del cap del llom i impedeix la lectura del text fins al final del f. 7; torna a afectar els ff. 14-16 i dificulta o impedeix la lectura, havent-se trencat per aquesta causa la secció corresponent als ff. 24-25; a més d'aquesta alteració per la humitat, els angles externs dels folis estant desgastats i en manca un bocí del marge extern del primer foli, cosa que ha provocat la pèrdua de bona part del centre de les quatre primeres línies del text. A l'angle superior del f. 2 es pot llegir “ii”, restes probablement d'una antiga foliació avui perduda, de la mateixa tinta que la carta del f. 1; de fet, el deteriorament dels marges ha pogut fer desaparèixer aquesta antiga foliació, tot i que hi ha diversos folis que mantenen les dimensions originals i no presenten restes d'una foliació antiga. El f. 2 és en blanc, igual que el f. 5v i el recte del f. 8. Al recte del f. 6 no hi ha cap lletra escrita i es veu, com en el f. 5, el dibuix d'una mà. El plegat és atípic, car els folis estan doblats al llarg, no a l'ample
Binding antiga, dels ss. XVII-XVII en senzill pergamí en blanc, en bon estat, restaurada, veient-se clarament el segment perdut, que estava molt desgastat; a l'interior de les cobertes hi ha enganxat un foli que pertanyia a les antigues guardes
Previous owners Prades i Mont-ral (regió): Senyoria  
La Selva (parròquia): Arxiu Parroquial Selvatà  
Associated persons descobert a Tarragona per: Josep Serra i Campdelacreu, bibliotecari (1848 - 1901)
Associated Texts conté, al primer foli, l'esborrany de: texid 2753 Batlle de Prades, Carta, escrit 1420 català
i, als ff. 10-13, uns: texid 2755 Desconegut, Censals, promulgat 1340 [?] - 1360 [?]
Note al f. 8v es veuen diverses proves de ploma en llatí i català de ca. 1500, com per exemple: “En lo loch hon se fara aquesta representacio”, “Primerament quels ju…”, “Verge plasent molt graciossa”, “Al molt honrat mossen Antonj de masecig”, etc. Aquestes mateixes proves també es copien parcialment al f. 13r-v, i al recte la mà que escrivia la primera esmentada ha escrit “En johan del molt alt senyor com te Dona Angela dela puix [?]”; al verso, al final del foli, hi ha un abecedari de la mà d'un aprenent. Al primer foli de guardes es pot llegir en lletra dels ss. XVIII-XIX “Selva del Camp” i sobre el pergamí de la coberta, a llapis i recent “Assumpcio de la Verge | Selva del Camp”; la mateixa mà, al foli de guardes primer, recto, sota “Selva del Camp” ha afegit “S. XVII” . El volum és un conjunt de dos bokletts el segon miscel·lani, al qual es va afegir un full solt, que es troben units com a mínim des dels volts de l'any 1500, com ho proven les proves de ploma escampades arreu. El primer foli és una carta adreçada per “Bng” (Benvingut? o Berenguer?) clarjs batlle de prades a una “Molt alta et excellent senyora” que li ha encomanat unes gestions a Tortosa i Falcet. Inc. “Molt alta et escellent senyora [llacuna] manar me anar aquj en tortosa (…) E a la molt alta senyora no dich sino qu eman vostra senyoria ço que plaser li sia. Scrita en prades a x. de march%h lany .M. cccc xx”
References Microfilm del ms. 60 de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (2004)
Beltran i Pepió (2006), Poesia, escriptura i societat. Els camins de March 23-38
Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Soberanas (1983), Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria. Text anònim del segle XIV. Arranjaments musicals segons la consueta a cura de Joan Ma. Aragonès. Muntatge del Grup de Teatre de la Defensa Agrària i Schola Cantorum Parroquial 7-8
Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 122
Soberanas (1962-67), “Una versió desconeguda d'Augats, seyós qui credets Déu lo Payre”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1 147
Pié (1898), “Autos sagramentals del sigle XIV”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa
Internal Description Number of texts: 6