Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1224
City and Library Cagliari BITECA libid 1011 Università di Cagliari. Biblioteca Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call Number Inc. 199
Title of volume LOS | USATGES DE | BARCELONA
Imprint Barcelona 1495-02-20
Pere Miquel
Writing Surface Paper
Format Foli
State sense portada
Leaf analysis ff.: 357 (= I + 1-34 + i-CCXXXXVII + 2 + 2 + CCL-CCCXLII)
Collation A2-8 B-D8 a2-10 b8 c-d10 e6 f-t8 u9 v6 x-z8 A-F8 s8 G6 A-K8 M6 L8 N8
Size pàgina 315 × 222 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: impreses, de quatre unitats de pauta, de set i de nou, d'altres indicades només amb lletretes
Condition errades a les signatures i mancances de folis: manca Aj al primer plec, manca aj al primer plec així signat, al primer quadern signat d l'ordre és diij, diiiij diiij dv; Gij està substituït per una còpia manuscrita en haver-se perdut. Errades a la foliació: ii (per iii) i li segueix ii; repeteix xvi, cxv, cxxxviii, repeteix tres cops xxvi el primer en lloc del xxv; van seguits xxvii, xxviii, xix i xxx; al xxxxvii segueix el xxxiii i llavors segueix lxxxxiii al lxxxv; el cxv repetit i passa al cxvii, el cxxxvi i cxxxvii repetits; passa del cxxxix al cxlix; de clxvi va a cxxxxvii i del cxxxxviii al clix; passa de clxvi a clxviii; passa de ccxliii a cxli, de cxlviii torna a ccxliiii, de ccxxxxvii passa a clv i al lxxxiiii i torna a ccl; el cclvii al cclxxxii, del cclxxxviii al cclxiii al cclviiii; del cclxv al cclxvii; repeteix el cclxviii; passa del cclxxi al cclxxiii; rep. cclxxiiii; passa del cclxxxii al cclxxxvi; passa del cclxxxxv al cccci; del cccii al cclxxxxviii; passa del cclxxxx al ccci; passa del cccciiii al cccii i al cccvi; passa del cccxvi al cccxiiii; del cccxxi al cccxxxiii al cccxxxiii, del cccxxxvi al cccxxii, del cccxxviiii al cccxxxvii (repetit); del cccxxxviii al cccxlvii, del cccxlviii al cccxli i el cccxlii repetit
Binding pergamí sobre cartó amb teixell marró fosc i motius en daurat
Previous owners (in chronological order) Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27) 1615 (“Ex libris Monserrati Rossellò”)
References (most recent first) Martí (2005), Inspecció personal
Cossu Pinna et al. (1997), “Di alcuni manoscritti spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari [Nota codicologica a cura di P.C.]”, XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990). La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)
Font i Rius (1988), Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495 [edició facsímil] lxviii
Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche 30 , n. 35
Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 1248 (+ Supl.)
Anguera de Sojo (1913), “El dret català a l'Illa de Sardenya”, Revista Jurídica de Cataluña 401 n