Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1217
Authors Desconegut
Titles Ministres o sufraganis dels set pecats capitals
Date compilat: 1301 [?] - 1462 a quo
Text Type Prosa
Subjects RELIGIÓ
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1155
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Sant Cugat, 81
Copied 1462-06-27 a quo (f. 78)   
ID no. of specific copy cnum 282 BITECA
Location f. 67
Incipits - Explicits text: [67] Los .vij. peccats mortals han lurs sufragans ho quatre ministres qui tempten los homens en aquest mon a peccar ... E molts han Tresor lo qual nol saben emprar E molts han Caualls lo qual nol saben caualcar
References Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 302