Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1215
City and Library Barcelona BITECA libid 1016 CRAI. Biblioteca de Reserva CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number Inc. 687
Title of volume VARAGGIO | FLOS SANCTORUM | ROMANÇAT | INC | 687 | B.U.B.
Imprint Barcelona 1494-02-01
Johannes Rosenbach
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 290 (= I + x-cccxlvii + 8 + I)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 288 × 205 mm
Font gòtica
Pictorial elements minúscules als espais reservats per a les caplletres
Condition exemplar incomplet, manquen ff. i-ix, els dos darrers, i nombrosos folis a l'interior del volum: xvi, xlv, xcii, cl, cclviii-cclviiii, cclxv-cclxvi etc. Els ff. clxxv, clxxvii-clxxxx i clxxxxii van després del foli cxc; el f. cclxviiii està foliat cclxviii, el f. cccviii mal foliat ccccx, el f. ccccxxxxi mal foliat ccccxxxii, el f. cxxvii mal foliat cxxxi, el f. cxxxvii mal foliat cxlvii i a partir d'ací la foliació salta el cxlxix, però no el text, que segueix bé, es repeteix el f. cxlviii, i tenim mal foliat el clxi en lloc de clix. Els ff. clxii, cxxxv i cccxxxv estan trencats i al f. cxiiii s'ha retallat un gravat. El volum disposa de dues foliacions, romana i aràbiga, començant aquesta al f. lccviii (58) i acabant al f. cccxlviii (326)
Binding moderna, de la biblioteca
Previous owners (in chronological order) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç (ex-libris al primer full: “del Convent de S. Joseph de Barcelona”)
Note als darrers vuit folis, en blanc, hi ha un parell amb anotacions llatines posteriors. Al peu del primer foli hi ha dues anotacions de 1632 i 1643 sobre l'inclusió d'aquesta obra a l'Índex. Alguns passatges estan ratllats (v. g. f. xxiiira)
References (most recent first) Roig (2004), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 187
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 65 , n. 55
Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 107