Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1215
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/1803 | Antic 1803 | Antic P. 13
Copied Barcelona [?] ,  1342-09-03 (colofó f. CLXvb, datació de la primera part) by Desconegut     
Barcelona ,  1451 [?] - 1480-02-05 ad quem (ff. 161 i ss. mort de l'autor i, segons Calmette, seria autògraf) by Joan Francesc Boscà (Calmette)     
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 220 (= III + 1-7 + i-clx + 161-207 + III)
Collation llevat del primer, de set folis, la resta dels quaderns són de vuit o nou bifolis
Page Layout 2 columnes (ff. I-CLX, 204-207)34 línies (f. IIra)
Size pàgina 395 × 270 mm (f. IIr) (Avenoza)
caixa 292 × 207 mm
columna 292 × 95 mm (f. IIra)
columna 280 × 97 mm (f. 204ra)
Hand gòtica diverses mans
Watermark cercles dos cercles amb antena i creu (semblant a Briquet 3188, Siena: 1334, és la mateixa que hi ha a Esc. K.I.6)
Pictorial Elements Orla decorada amb dibuixos punta de carbó (f. I del text)
Caplletra caplletra bipartida en vermell i blau, enquadrada i afiligranada en violeta, amb festons al marge esquerre, a l'intercolumni i als marges inferior i superior (f. I del text)
Caplletres: en blau i vermell
Calderons en blau i vermell
Il·lustració alguns escuts a ploma (ff. 178ra i 188ra)
Il·lustració escut de la casa de Lluna (folis de guardes)
Rúbriques en vermell
Altres: numeració dels capítols de la crònica en vermell
Other features Justificació: justificació a mina de plom
Pautat: línees fonamentals segons l'esquema 43 de Derolez, sense línies de guia per als renglons
Perforacions: no es veuen perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: reclams horitzontals sota la segona columna del verso
Condition l'estat del paper no permet distingir fàcilment si hi ha filigranes; les guardes del davant són modernes. Està afectat per la humitat i els dos primers folis s'han desprès i té forats d'arnes al llom. Hi ha nombrosos folis en blanc i això afecta les referències que es fan al volum, doncs alguns estudiosos fan referència a la foliació sense contar els folis en blanc, cosa que provoca discrepàncies; actualment el còdex disposa d'una foliació moderna a llapis i xifres aràbigues que numera tots els fulls a partir del final de la Crònica -exclou, doncs, els folis de guardes i els set folis preliminars que contenen la taula-; segons aquesta foliació són en blanc els ff. 179v-181v, 183, 191v-199v, 200v i 203v
Binding holandesa, del s. XVII, amb els talls jaspiats en vermell
Previous owners Luna (família)   (coat of arms: S)
Associated persons Altres segons Calmette, aquesta còpia fou la font directa d'informació per a: Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571]
Associated Texts Conté al f. 200 un text sense rúbrica, tallada per la cisalla: texid 2463 Desconegut, Relació de bisbes, compilat 1445 d. llatí
Conté i als ff. 201-203r un text de característiques semblants a l'anterior: texid 2464 Desconegut, Obituari llatí
Note el verso del darrer foli ha estat aprofitat per a proves de ploma com: “lo viure es a mi morir” o “libre del rey en pere darago”. Segons Calmette, el Memorial seria autògraf, romandria incomplet a la mort de Joan Francesc Boscà i seria completat pel seu fill
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000045898&page=1http://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005007.html vist 2014-08-06 vist 2014-04-29
Subject Manuscrit datat
References Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Madrid BN 1803 (Ordinacions de Santacilia) (2007)
Facsímil: Reproducció del f. 140v. del Manuscrit BNM 1803 (expl. “Crònica de Muntaner”) (2000)
Facsímil: Microfilm del ms. 1803 de la BNM. Crònica de Muntaner (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Tractat a: Sobrequés i Callicó et al. (1977), Memorial històric
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 100 , n. Ms. C
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:212-3
Tractat a: Sánchez Alonso (1952), Fuentes de la historia española e hispanoamericana. Ensayo de bibliografía sistemática de impresos y manuscritos que ilustran la historia política de España y sus antiguas provincias de ultramar I:289 , n. 2054
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 32-3
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537 , n. Ms. C
Tractat a: Calmette (1902), “Notice sur la seconde partie du manuscrit catalan P. 13 de la Bibliothèque Nationale de Madrid”, Bibliothèque de l'École des Chartes 587-97
Tractat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 141-6 , n. xxxviii
Tractat a: Morel-Fatio (1896), “Comptes rendus critiques. Manuscrits catalans de la Biblioteca nacional de Madrid”, Annales du Midi 369-?
Internal Description Number of texts: 4