Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1213
Authors Desconegut
Titles Thesaurus medicamentorum
Receptes
Date compilat: 1401 [?] - 1435 ad quem
Text Type ProsaReceptes
Note col·lecció de receptes, conjurs, prescripcions i recomanacins mèdiques (sobre quan sagnar, per exemple), de molt diversa procedència i característiques
Subjects MEDICINA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1933
City, library and call number Sevilla  Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral 7-4-27
Copied Barcelona, 1435 Vicenç Colonia (colofó foli 153vb)     
ID no. of specific copy cnum 1741 BITECA
Location ff. 1ra-7vb
Incipits - Explicits rubr.: [1ra] Aço son los dias dels mesos del ayn que se deuen guardar de totes coses
text: Lo primer dia de jener ... [7vb] … contra vomit (…) de bo vin fort e posat sobre la bocha del ventrel
Note precedeix al text en català un conjur en llatí copiat en l'espai que va quedar en blanc al començament de la columna