Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1213
City and Library Würzburg BITECA libid 1125 Universitätsbibliothek Universitätsbibliothek
Imprint València 1497-08-22
Lope de la Roca
Aldonça Montsoriu
Note Haebler esmentà aquest exemplar, que ja no apareix al catàleg de 1966 de Hubay. Hem consultat als responsables de la biblioteca i ens han confirmat que no conserven aquest cap exemplar d'aquesta edició en els seus fons (2014), cosa que fa pensar que es perdé durant el bombardeix que el 16 de març de 1945 va destruir la biblioteca.
Internet http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/en/special_collections/manuscripts_and_early_printed_collections/incunabula/catalogues/
References (most recent first) Hubay (1966), Incunabula der Universitätsbibliothek Würzburg
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV 2:190 , n. 690