Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1210
City and Library Tortosa Biblioteca Capitular
Collection: Call Number Ms. 179
Title Grau
lo libre del grau
Copied 1401 - 1500   
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 1-58 +I
Collation 1-38 41t2/1t2 5-610 75/3
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)22 línies (f. 2)27 línies (f. 36)
Size relligadura 270 × 180 x 25 mm (pla anterior)
pàgina 254 × 175 mm (f. 2)
caixa 193 × 124 mm (f. 2)
pàgina 254 × 170 mm (f. 36)
caixa 189 × 130 mm (f. 36)
Hand gòtica molt acurada, de diverses mides (ff. 1-30, primera obra)gòtica de diverses mides també, però menys acurada (del f. 31 al primer paràgraf del f. 57)gòtica al menys tres mans gòtiques de mòdul i característiques diferents (f. 57r-v) gòtica de mòdul vertical, acurada, diferent de les anteriors (f. 58r) gòtica acurada, lleugerament diferent (f. 58v)
Watermark altres no procedeix, ms. en pergamí; els folis de guardes no tenen filigrana
Pictorial Elements Calderons en vermell (a tot el volum)
Caplletres: alternen blau i vermell, d’1, 2 i 3 UP; al f. 1v inicial embotida en blau i vermell (a la primera part)
Altres: creus al text que alternen blau i vermell (a la primera part)
Altres: lletres en vermell de cos menut, indicant les parts (al text amb notació musical)
Caplletres: en vermell, desacurades; la primera de 6 UP f. 31r, les altres de 2 i 4 UP; a l’interior del text hi ha nombroses lletres en vermell d’1 UP (a la segona part)
Other features Disposició del pergamí als quaderns: CPPC (podria ser d’oví)
Signatures: no en té
Justificació: a punta de carbó, tot que hi ha folis que semblen pautats a tinta (especialment els que tenen notació musical). (a la primera part)
Pautat: amb línies de guia per als renglons, que sovint superen els marges exteriors. Esquema bàsic per a una columna tipus 13 Derolez. (a la primera part)
Perforacions: a prop dels marges, dues al marge inferior, dues al superior; no es veuen les que assenyalaven les línies horitzontals de la pauta, rodones, com fetes amb un punxó (a tot el volum)
Reclams: de quadern horitzontals centrats sense decorar en lletra de mòdul normal (a la primera part)
Reclams: de foli horitzontals, amb lletra cursiva molt menuda i pegada al plec els de foli a la primera part (a la primera part)
Reclams: de quadern, verticals descendents situats fent caixa amb la línia exterior de justificació vertical, amb lletra molt menuda i sense decorar (a la segona part)
Condition en prou bon estat de conservació, restaurat. Túnels de corcs que afecten al primer i al darrer foli; especialment aquest darrer sembla haver estat enganxat a l’antiga coberta posterior del còdex. El volum té una foliació moderna en xifres aràbigues a l’angle superior extern, a llapis, que ha estat corregida, avui no té cap errada. El quadern quart, darrer de la primera part, és irregular, s’ha tallat el foli que feia parella amb el 29 (roman un taló), cosa per la qual entre els ff. 25 i 26 no s’acompleix la regla de Gregory. A la segona part del plec manca un foli entre els actals 28 i 29, que era la parella de l’actual 26, també testimoniat per un taló.
Binding moderna, mitja relligadura de tela amb el llom de pell marró, cantoneres de pergamí clar; falsos entrenervis en tinta negra. Al tercer hi ha una etiqueta de paper enganxada amb el núm. de la signatura en tinta negra
Note Manuscrit en curs d'estudi.

El núm. de signatura 179 està anotat al llom a tinta i al f. de guarda fixa anterior i al f. Ir de guarda anterior a llapis.

Format: foli petit (no podem reconstruir com fou plegada la pell, així que donem el format segons la mida del volum).

Els folis de guardes són contemporanis de la relligadura.

Notació musical en algunes parts amb la part superior del pautat en vermell (ff. 4-6, 8v-14v, 20v-24v, 28v-29 i 58v).
References Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Catalogat a: Bayerri i Bartomeu (1962), Los códices medievales de la Catedral de Tortosa. Novísimo inventario descriptivo 340
Internal Description Number of texts: 1