Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1209
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1981 | Antic I-1981 | Antic I-1598 | Antic 117-9
Title of volume HISTORIA | De Aragon, y Cataluña, | y de las Conquistas de | sus Reyes, y Condes, Escrita en Lemosín Por | Mossen Peretomic. [sic] en | el año de 1430. | Impresa en Barzelona [sic] | Año de 1495 TOMIC | Histories | DE | Aragon | Y | Cathaluña | Impresa | EN | Barzelona | año de 1495
Imprint Barcelona 1495-06-04
Johannes Rosenbach
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 83 (= III + I + 3 prel. s/n. + 2 + III-VII + 1 + IX-[LXXIII] + III)
Collation [1]3 a3-7 b-h8 i6 k3
Size pàgina 280 × 195 mm (f. III) relligadura 287 × 205 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel columna
Pictorial elements Altres: al f. IV de guarda, al voltant del títol, hi ha una orla enganxada, retallada d'un altre llibre, feta a ploma: uns angelets sostenen uns gerros amb flors als marges esquerre i dret, altres dos àngels al marge inferior i dos lleons al superior; caplletres gravades amb ornamentació floral
Condition manca el foli amb la portada, que es reprodueix a mà en el f. I posterior als tres de guarda. Abans dels ff. III-VII es van afegir dos folis, de paper posterior i un altre al darrera del VII on està copiat a mà el text dels folis que manquen. Exemplar en molt bon estat de conservació, algunes taques d'humitat i forat de bibliòfag al marge inferior dels darrers folis, sense afectar la lectura del text; volum restaurat. Errades a les signatures: e i sembla c 1 el foradet s'ha omplert potser massa de tinta (comparant la vocal amb altres, tot indica que la tinta s'ha mogut), e ij en aquest exemplar amb signatura. Errades a la foliació impresa: xxxviii (per 48), lv-lvii (per 65-67)
Binding moderna, en pergamí, amb cordills per lligar-la
Note els folis 1, 2 i 8, afegits posteriorment per substituir el text perdut, duen una escriptura humanística del s. XVI. La foscor de la tinta i l'estat del paper dificulta distingir clarament les filigranes. Els anys que apareixen al text en xifres romanes han estat transcrits en aràbigues als marges; hi ha alguns passatges subratllats
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000056185&page=1 vist 2014-08-06
References (most recent first) Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Soriano (2013), Inspecció personal
Soriano (2000), Inspecció personal
García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional 475 , n. 1854