Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1204
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number 9/4769 | Antic 12-3-1 | Antic A-18
Title CHRONICA | DEL REY DN. JAYME DE ARAGON
Chronica del Rey Don Jayme I de Aragon
Copied 1501 - 1550 (Bruguera)   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis pp.: 223 (= II + 197 + 22 + II)
Collation 1-48 5-166
Page Layout 43 línies (f. 5)
Size pàgina 363 × 262 mm (f. 5)
caixa 275 × 164 mm
Hand cursiva amb reclams a cada foli i numera els capítols (1-71)gòtica librària, amb reclams, però que no numera els capítols (72-197 i 208)
Watermark lletres “RA” dins d'un cercle amb creu
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: en posició horitzontal al marge inferior dret
Condition manuscirt en bon estat, paginat a l'extrem superior extern de cada pàgina amb xifres aràbigues
Binding antiga, en pergamí dur; conserva els quatre teixells de cuir de la relligadura; disortadament la tapa posterior està molt deteriorada
Previous owners Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571]   1580 ad quem (cal·ligrafia de les anotacions marginals)
Pedro Talero, Justícia de Aragó  
Manuel de Abad y Lasierra, clergue regular (1729-12-24 - 1806-01-12)   1729 a quo - 1773-08 (al final, una anotació posterior diu: “Este manuscrito fue de la Bibliotheca de Don Pedro Talero, Justicia de Aragón, de donde lo compró Don Manuel de Abbad y Lasierra, Benedictino claustral, Prior de Meyà, académico correspondiente, el qual lo ofreció, con otros, a la Real Academia de la Historia, en el mes de Agosto de 1773ïï)
Associated persons Anotacions de: Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] (Bruguera)
Note nombroses anotacions marginals, correccions o glosses històriques referents a Muntaner i a d'altres fonts, obra de la segona mà
References Facsímil: Reproducció d'uns folis del ms. RAH 9/4769. Llibre dels feits de Jaume I (2001)
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Tractat a: Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume 1:12 , n. Ms. N
Internal Description Number of texts: 1