Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1203
Authors Desconegut
Titles Llibre del Consolat dels mercaders catalans de Bruges
Date promulgat: 1330-08-15 - 1355-04-21
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Brugge
DRET
MERCATS
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1195
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Fundació Bartolomé March Severa 70-IV-8
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 268 BITECA
Location ff. j-[?]
Title Aquests son los capitols fets e conffermats per tots los mercaders catalans sotmesos del senyor Rey darago
Incipits - Explicits rubr.: [j] Aço es robricha dels Capitols que començen auant en .xi. cartes daquest libre
índex: Lo primer capitoll parla dela electio dels conçols con los elegexen ... [jv] … Lo xxxiij capitoll parle que tot mercader quj sie ne vendre abruges quj sia Cathala haia ajurar los capitolls seguens
pream.: [iiij] [A]3quests son los capitols fets e conffermats per tots los mercaders catalans sotmeses del senyor Rey darago quj en lo daual escat [?] die eren en la uila de bruges los quals han ordenat en ber en proffit comu de tots los mercaders en especial per hauer ... aquesta ordenaçio ffon ffeta dichmenge xij del me dagost del any de nostre senyor m ccc xxx ffon conffermat a xxi del mes dabal del any m ccc lv
text: [P]3rimerament ordenaren que sien y sobreposats per endrecar [sic] los ffets dels mercaders axi que degen seruir .iiij. messes e que ells per ells mateixs ne degen elegir altres ij quj per aquella matexa raho degen serujr altres
References Fotocòpia del Llibre del consolat dels mercaders catalans de Bruges (1990)
Paz y Melià (1915-22), Series de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Excelentísimo Señor Duque de Medinaceli. Elegidos por su encargo y publicados a sus expensas por A. P. M. I. 1. Serie Histórica 860-1814 - 2. Serie Bibliográfica 433-87