Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1197
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 81 | Antic 21-2-12
Title Translat del libre del Mostaçaf de la Ciutat de Valencia en lo qual son escrits los stabliments e ordenations ques fan per lo Consell de la dita Ciutat pertanyents al offici del dit Mostaçaf
Copied València ,  1371-11-24 a quo (al preàmbul s'indica que fou lliurat per un missatger en aquesta data)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 83 (= viii + 9-76 + vi)
Collation 110 225+t+t+25 312+t+t+11
Page Layout 36 línies (f. 19)
Size pàgina 300 × 225 mm (f. 12)
pàgina 305 × 230 mm (catàleg, probablement mides anteriors a la restauració del ms.)
caixa 210 × 144 mm
Hand gòtica més cursiva als ff. 9r-10r, més acurada a la resta del ms. (ff.11r-76v) (catàleg)
Watermark trèvol fulla tribol·lulada i cimera amb un cap de cavall
Pictorial Elements Orla frontispici amb una orla quadrangular, formada per l'addició de segments geomètrics vermells i blaus (f. 11)
Caplletres: caplletra blava i vermella de quatre línies, amb orla a ploma vermella f. 11; cadascuna de les disposicions s'obre amb una caplletra de dues o tres unitats de pauta en blau o vermell amb decoració del color complementari
Other features Justificació: a punta seca que generalment arriba fins als marges
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia trepitjada
Perforacions: quatre perforacions rodones marquen les interseccions de la caixa
Reclams: sense reclams
Condition en molt bon estat. Són en blanc els vuit folis preliminars, el f. 10v i setze folis finals. El volum disposa d'una foliació moderna que inclou els primers folis en blanc
Binding pell verda (tafilet) sobre fusta, antiga, restaurada el novembre de 1991
Previous owners València: Consell de la Ciutat   (f. 9r: Acta notarial de recepció del llibre, expedida pel notari públic de Barcelona Guillem de Montmany, que avala l'exactitut i autenticitat de la còpia feta a València, d'on la portà el correu Berenguer Maxella el 24 de novembre de 1371. Ff. 9v-10r: Carta dels jurats de València als consellers de Barcelona amb la tramesa formal del llibre)
Barcelona: Consell de Cent  
Associated persons Altres inclou d'acta notarial de recepció del llibre que avala l'exactitut i la autenticitat de la còpia feta a València expedida per: Guillem de Montmany, notari
Altres fou dut de València a Barcelona per: Berenguer Maxella (Floruit 1371)
Note una nova numeració moderna, a tinta, imitant les antigues en números romans va seguint des del f. 19, una altra, també moderna i a llapis, numera de la mateixa manera el primer quadern; totes dues imiten el procediment del copista, que va numerar al marge inferior dret, amb xifres romanes petites, els bifolis del segon quadern a la seva segona Incomprensiblement ha repetit el núm. 12 entre el 19 i el 20, per tant sumen 83 fulles part i els del tercer a la primera part. Amplis marges. Al volum hi ha constància de dues restauracions, una efectuada per la Biblioteca de Catalunya l'any 1940 i la segona, segurament de la relligadura, el novembre de 1991. Observacions generals: l'any 1371 sorgiren diferències entre el veguer i els consellers de la ciutat de Barcelona sobre les respectives jurisdiccions, i acordaren demanar a València una còpia del mustaçaf de la ciutat a fi de decidir amb coneixement de causa. El volum vingut de València es conserva en dues seccions: el ms. de l'Arxiu Històric de la Ciutat conté la primera part i més important, amb els privilegis de la ciutat i un nombre més elevat d'ordinacions; aquest conté les ordinacions que mancaven al de la Ciutat. Segons nota al peu del catàleg de la Biblioteca, que cita F. Sevillano Colom
References Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 103
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:94-5
Tractat a: Sevillano Colom (1957), Valencia urbana medieval a través del oficio de Mustaçaf. Estudio y edición de textos 275-384
Catalogat a: Valls i Taberner (1908-09), “Manuscritos jurídicos medioevales de la Biblioteca Universitaria de Barcelona”, Anuario de la Universidad de Barcelona 560-64
Internal Description Number of texts: 1