Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1196
City and Library Castelló de la Plana Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number I.1.4.2.1
Title Llibre de la mustaçafia
Copied Castelló de la Plana ,  1458 - 1463 (cos del volum)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 143 (= xxxxviiij-clxvi + 1 + f. clxxxii + 183-206)
Collation volum format per quaderns que oscil·len entre els sis i els vuit bifolis, però com que en manquen bastants, segons la foliació antiga, és possible que fossin de vuit bifolis originalment
Page Layout 24/26 línies
Size pàgina 285 × 220 mm (f. ii)
caixa 157 × 112 mm
Hand gòtica gòtica rodona o semigòtica molt acurada; en la còpia intervingueren dues mans molt semblants, una de més petita i una de més àmplia i rodona amb línies més espaiades (vint-i-tres línies per pàgina, per exemple, al f. clxxvir)
Watermark carro de dues rodes (a tot el volum)
Pictorial Elements Caplletres: inicials de paràgraf en la mateixa tinta que el text, d'una a tres unitats de pauta, amb decoració afiligranada senzilla realitzada a ploma per la mateixa mà; de vegades, a l'inici d'una secció que comença després d'alguns folis en blanc, pot trobar-se una caplletra més ornamentada
Other features Justificació: a punta seca, que deixa sense marcar el marge inferior
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: sense reclams
Signatures: al f. lxxviiiiv al marge inferior dret es veu una “v”, que podria ser restes d'una signatura de quadern, però en cap altre full s'aprecia una altra del mateix tipus
Condition volum sense relligar, en mal estat, amb quaderns i folis solts a l'interior del manuscrit: el f. xxxxviiij es troba solt i mal col·locat al final del volum i també està solt el f. clxxxii; són en blanc els ff. l, li, lviiiv-lxv, lvi-lviiiv, lxxir-v, lxxivv-lxxvv, etc.; la foliació és antiga, coetània del manuscrit i en quedar tallada pel relligador, la reconstruí una mà posterior, però no massa allunyada en el temps
Binding sense enquadernar
Note la part antiga acaba al full solt sense numerar que precedeix l'actual f. xlcccii; als folis intermedis, que en un principi degueren quedar en blanc, es van anar copiant les altres disposicions per mans diverses dels ss. XV i XVI (començaments). Aquest volum sembla que va pertànyer des de la seva còpia a l'Arxiu Municipal de Castelló. La darrera de les disposicions contingudes és de l'any 1458 i les afegides posteriorment, per altres mans més tardanes, són de 1463, 1467, 1470 i 1483; això fa pensar que la confecció del manuscrit es pot situar entre 1458 i 1463
References Tractat a: Roca Traver (1973), El Mustaçaf de Castellón y el “Libre de la Mustaçaffia”. Premi “Roc Chabás” de la Excma. Diputación de Valencia
Descrit per: Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Tractat a: Sánchez Almela (1984), Guía del Archivo Histórico Municipal de Castellón , n. I.1.4.2.1
Tractat a: Roca Traver (1972-73), “[El Mustaçaf de Castellón y el Libre de Mustaçaffia]”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Internal Description Number of texts: 1