Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1189
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 4 | Antic 21-3-5 | Antic Xn-4-34 | Antic Xn-7-14
Copied 1455-09-08 - 1455-12-20   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 141 (= x + 1-[131]) (foliació a ploma, xifres aràbigues)
Collation a8 b-h16 i3
Page Layout 20, primera línia escrita línies (f. 2)
Size pàgina 215 × 145 mm
caixa 127 × 85 mm
caixa 129 × 86 mm
Hand cursiva
Watermark balança (semblant a Briquet 2401, Venezia: 1437 i variants idèntiques; Catania: 1438, Vicenza; 1440, Udina: 1447-1448)
Pictorial Elements Caplletra caplletra bipartida amb fina decoració afiligranada (f. 1)
Caplletres: dues inicials en vermell (f. 1)
Caplletres: espais en blanc per a caplletres assenyalades amb lletretes de guia (a la resta del volum)
Tocs de color tocs en algunes lletres (ff. 1-17)
Altres: primera línia en gòtica fracta de cos més gran
Other features Justificació: a punta de plom que deixa restes
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sis perforacions rodones als marges exteriors
Reclams: verticals sobre la línia marginal de la pauta interna
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques
Condition els deu folis preliminars són en blanc
Binding pell de l'època, cuir sobre fusta, amb restes de tanques i restes dels cinc bollons de metall de protecció (2 al davant i 3 als darrera). Restaurada modernament
Previous owners Joan Pons (Doctor)   (f. 130, aquest nom substitueix al que originalment hi havia al colofó)
Lluís Pons d'Icart   (a la guarda de pergamí enganxada a la coberta posterior es llegeix: “Ludovici pontius ab ycardo me posiedet”)
Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586]   ( Ms. 542) (segons Mayer (p. 191), Pons d'Icart el deixà a la seva mort a Antoni Agustín, o possiblement li fou cedit per algun dels hereus)
Note al f. 130 es llegeix el nom de Joan Pons, substituint el que originalment hi havia al colofó; segons una nota manuscrita inclosa dins la caixa on es conserva el manuscrit “En el folio 130 líneas ante penúltima y penúltima debajo de las palabras Johan Pons doctor no, parece que se ven con los Rayos Ultra Violetas las letras J. Fferrando, pero sobra un punto que hay sobre la P de Pons”. Al catàleg consta una data de finalització errònia, on diu “a .xx de setembre” cal llegir “a .xx. de desembre”
Subject Manuscrit datat
References Tractat a: Mayer (1998), “La fortuna dels Catalanorum prisco sermone libri de la biblioteca d'Antoni Agustín”, Faventia
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 178-9
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 200
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:5-6
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 160-2
Internal Description Number of texts: 1