Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1187
Name Isaac Judaeus(Mestre)
Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra'ili
Sex H
Milestones Mort: 923
Affiliation metge
filòsof
fe jueva
Author texid 1595 Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra'ili… De la coneixença de les orines (tr. Desconegut), traduït 1392 a quo
Associations with MSS, Editions, or Copies