Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1181
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Sant Cugat, 59
Title DE DICT[IS] | PATRUM || S.C.
Copied 1381 - 1450 (Batlle)   
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 3 + II + 95 + 3
Collation 12 24/3 310 46 526 66 726 814 92; quaderns de dimensions variables que no es distingeixen bé pel cosit
Page Layout 29 línies (f. 1)
Size pàgina 225 × 170 mm (f. 1)
caixa 149 × 101 mm
Hand gòtica de forma molt acurada
Pictorial Elements Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració afiligranada en el color de contrast i en violeta
Rúbriques epígrafs en vermell,
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a ploma
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition en bon estat
Binding pergamí sobre cartó amb daurats al llom
Previous owners Eulàlia Setantí   (price: 27 sous) (segons una nota del Pare Caresmar: “Era de Eularia Setantí casa que tingue gran manex en la ciutat. Apar escrit en lo sigle XIV”; al foli 1v preliminar diu: “Aquest Es lo ljbre dles sants pares y es dela senyora Aularia Satanti vijda […] lj A quostat vjnt y set sous”)
Associated persons Anotacions de duu una anotació, enganxada al full de guardes: Jaume Caresmar (P.), clergue secular
Firma de: Manuel de Bofarull i de Sartorio, arxiver
Note al catàleg s'identifica aquest manuscrit amb l'item 4 de l'inventari del Pare Caresmar. Als folis de guarda preliminars hi ha anotacions del s. XVI; algunes reprodueixen sentències de Ysop, Sant Bernat, Sant Sixto, Sèneca, Ciceró, etc. en llatí i català. El primer foli de guardes presenta signes d'haver estat enganxat al plà anterior de la coberta; conté un passatge sobre vida religiosa, potser rebutxat d'una altra còpia. Mn. Batlle assenyalà com aquest manuscrit té, al menys al començament, un contingut semblant al de l'item 11 de l'inventari de la Reina Dona Maria d'Aragó (1458). Els tres folis inicials i finals són de paper
References Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Tractat a: Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 55-57
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 297n i 313
Catalogat a: Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 103-4
Internal Description Number of texts: 2