Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 1178
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1795
Palladius Rutilius
Llibre d'agricultura
City, library and call number València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Fons Serrano Morales: 6437
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in MS or Edition ff. 1-93v
Title de Palladi Rutuli De Agricultura
Incipits and explicits rubr.: [1] [Pro]hemi de Palladi Rutili de agricultura
proem.: P6ALLADI RVTVLI e auri emilian fon noble hom dela Ciutat de Roma per la gran affeccio que hauia a la cosa publica ... e aço per caritat de deu e dileccio de la cosa publica. Fon acabat de aromançar enlo mes de Juliol Anno anativitate domini Millo [f. 2v] ccco Lxxxx E fon començat en nohembre Del Any Mil ccc Lxxx
tit.: Aci començen les rubriques del primer libre de palladi primerament dels ordenaments dela llauro e del llaurador
índex: Deles quatre coses en les quals esta la llauro ... [3] … Dels Jnstruments e apparellaments neçessaris a la llauro. Aci feneixen les Rubriques
tit.: Dels ordenaments de la llauro e del llaurador
text: L2a primera part de sauiesa es que hom dega considerar la persona a la qual hom ha a manar alguna obra o ensenyar lo llaurador
Note obra en curs d'estudi
References Tractat a: Giner Sánchez (1989), Notes sobre la traducció catalana del Tractat d'agricultura de Pal·ladi feta per Ferrer Sayol
Tractat a: Giner Sánchez (1986), “El tractat d'agricultura de Pal·ladi. Una còpia feta de la traducció de Ferrer Sayol”,
Tractat a: Tramoyeres Blasco (1911), “El tratado de agricultura de Paladio: una traducción catalana del siglo XIV”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 459-65